Labotoriumdiensten LeAF

Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek. Met maatwerk onderzoek bepalen wij voor u de mogelijkheden voor winning van biogas, waardevolle bio-organische componenten en nutriënten uit afvalwater, mest en biomassa. Ook (na)zuivering van deze stromen hoort hierbij.

Voorbeelden van testen zijn:

  • biogasproductietesten met afval, afvalwater en mest (BMP testen)
  • biologische afbreekbaarheid van industrieel en huishoudelijk afval onder anaerobe en/of aerobe omstandigheden
  • activiteitstesten
  • toxiciteitstesten
  • bepaling van hydrolyseconstante
  • stabiliteit van digestaat
  • langdurige continue testen onder anaerobe/aerobe omstandigheden
  • struvietformatie testen
  • actief kool testen voor de verwijdering van microverontreinigingen
  • ozontesten voor de verwijdering van microverontreinigingen

Geen enkele test is hetzelfde en veel factoren zijn van belang bij de keuze en inrichting van een test. Wij denken graag met u mee om tot de beste (waar nodig speciaal ontwikkelde) testopzet te komen die kwalitatief betrouwbaar antwoord geeft op de gestelde vragen.

LeAF is geen routine analytisch lab, maar we doen graag chemische analyses voor u als deze complementair zijn aan een test of als ze nodig zijn om beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van een test.

LeAF heeft haar laboratorium in het Axis-Z gebouw van Wageningen UR (Wageningen University & Research centre). Naast onze eigen laboratoriumfaciliteiten hebben we ook toegang tot de faciliteiten van de vakgroep milieutechnologie van Wageningen UR.

Neem vrijblijvend contact met ons op over wat wij voor uw specifieke situatie kunnen betekenen.