Sorptietesten met actief kool

Actief kool is momenteel één van de meest efficiënte technieken voor de vergaande verwijdering van medicijnresten uit RWZI effluent. Vragen hierbij zoals: ‘welk type poederkool is het meest geschikt?’ ‘hoeveel actief kool moet er worden gedoseerd om een gewenste reductie van de gidsstoffen te verkrijgen?’ kunnen worden onderzocht met schudproeven in het LeAF lab.

Actief kool

LeAF biedt sorptietesten met actief kool aan, waarbij in batchflessen poederkool wordt toegevoegd aan (gezuiverd) afvalwater of aktief slib uit de beluchtingstank. De flessen worden geschud weggezet  voor een optimaal contact tussen het aktief kool en het media onder gecontroleerde condities. Met deze schudproeven kan inzicht worden verkregen in de effectiviteit van verschillende poederkolen, en de effecten van verschillende doseringen op de verwijderingsrendementen. Deze inzichten zijn vaak nodig bij het inrichten van pilot of fullscale toepassing van actief kool. Dergelijke testen heeft LeAF bijvoorbeeld uitgevoerd voor het STOWA onderzoek PACAS en binnen het STOWA innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit Afvalwater’.

Ozon

Een test voor de verwijdering van microverontreinigingen de we recent hebben ontwikkeld zijn ozon batchtesten, waarbij het effect van verschillende ozondoseringen getest kan worden.

Interpretatie

Naast de uitvoering van de testen, verzorgen we ook het verwerken, interpreteren en rapporteren van de resultaten. Daarbij evalueren we de resultaten op stofniveau, en vertalen die naar een overall beeld.

Laboratoriumfaciliteiten

LeAF heeft haar laboratorium in het Axis-Z gebouw van Wageningen UR (Wageningen University & Research). Naast onze eigen laboratoriumfaciliteiten hebben we ook toegang tot de faciliteiten van de vakgroep milieutechnologie van Wageningen UR. Dit maakt bovenstaande testen mogelijk inclusief directe analyse van bijvoorbeeld TOC en DOC.  Voor de analyse van de microverontreinigingen werken we samen met geaccrediteerde externe waterlaboratoria.