Project

Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap van Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Hierbij is gekeken naar de vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen (waaronder medicijnresten), en pathogenen.

Met de realisatie van de Zoetwaterfabriek zal het effluent van AWZI De Groote Lucht, welke momenteel loost op ‘t Scheur, gedeeltelijk binnendijks worden gehouden en als voeding dienen voor een waterharmonica die vervolgens de Krabbeplas (zwemwater) en een deel van het gebied van Delfland gaat doorspoelen. Dit hergebruik van gezuiverd afvalwater is mogelijk, mits dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Met de pilot is onderzocht welke verwijderingsrendementen kunnen worden gehaald met de aanvullende zuiveringsstap. Meerdere configuraties zijn getest, met ozonisatie als kern van alle configuraties. Een uitgebreid analysepakket is opgesteld, bestaande uit nutriënten en macroparameters, een uitvoerige lijst van organische microverontreinigingen, bioassays, pathogenen en zware metalen. De procescondities van de toegepaste zuiveringstechnieken en de analyseresultaten zijn vervolgens gebruikt om kentallen te produceren voor de ontwerpgrondslagen en kosten van full-scale installaties op basis van de meest optimale procesconfiguratie.

LeAF heeft in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland, een bijdrage geleverd aan de verwerking en interpretatie van de analyseresultaten (met name met betrekking tot de resultaten van de microverontreinigingen), en aan het opstellen van de STOWA rapportage.

Voor meer informatie: https://www.hhdelfland.nl/inwoner/afvalwater-schoonmaken/s-c-h-o-o-n-1

LeAF contactpersoon: Els Schuman