Els Schuman

Milieutechnoloog, specialisatie microverontreinigingen / laboratoriumtesten

Expertise

  • Microverontreinigingen: het voorkomen en de verwijdering ervan op RWZIs; toepassing additionele technologien zoals aktief kool (PACAS technologie) en ozon; verwerking en interpretatie analyseresultaten
  • Laboratoriumtesten: anaerobe technologie, afbreekbaarheidstesten, sorptietesten met aktief kool;
  • Modelleren met BioWin.

Achtergrond

Els Schuman heeft een master in Environment Sciences met als specialisatie Environmental Technology. Ze is afgestudeerd op het onderwerp "biologische afbreekbaarheid van medicijnresten in het afvalwater van decentrale sanitatiesystemen". Sinds 2008 is ze werkzaam bij LeAF en betrokken bij de opzet en uitvoering van projecten op het gebied van microverontreinigingen, de ontwikkeling en opzet van laboratoriumtesten, en de organisatie van cursussen.

Publicaties

  • STOWA rapportage 2018-46: Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie.
  • STOWA rapportage 2018-02: PACAS, poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen.
  • Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E., Grotenhuis, T., Kragić, D., Mels, A., and Zeeman, G. (2008) Biodegradability of human pharmaceutically active compounds (PhAC) in biological systems treating source separated wastewater streams. Proceeding of the IWA international conference Sanitation Challenge, 19-21 May 2008, Wageningen, The Netherlands. 
  • Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E. (2008) Biodegradability of selected pharmaceuticals Deliverable of EU SWITCH project. http://switchurbanwater.lboro.ac.uk/
  • E. Schram, M.H.A. van Eekert, E. Schuman, W. Swinkels, 2011. Grondsmaak in kweekvis deel 2. Aquacultuur, 26(3): 29 - 36.