Jan Weijma

Business Developer / Sanitatiedeskundige

Expertises

Nieuwe Sanitatie, duurzame omgang met (afval)water, terugwinning energie en grondstoffen uit reststromen (afvalwater, mest),  metaalwinning uit reststromen,  biologische zwavelkringloop, biokristallisatie

Achtergrond

Jan Weijma heeft meer dan 15 jaar ervaring in de behandeling van afvalwater en terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. Hij promoveerde in 2000 op het onderwerp “Biologische ontzwaveling met methanol als electronendonor”. Nadien werkte hij 8 jaar in het bedrijfsleven (technologie leverancier). Als technoloog leidde  diverse pilotprojecten op het gebied van innovatieve afvalwaterzuivering technologieën. Jan heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van innovatieve technologische concepten naar  levensvatbare technologieën. Naast zijn functie bij LeAF, is hij ook onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, Sectie Milieutechnologie

Publicaties (meest relevante)

 • Lindeboom REF, Weijma J, and Lier JB van. 2012. High-Calorific Biogas Production by Selective CO2 Retention at Autogenerated Biogas Pressures up to 20 Bar. Environmental Science and Technology 46 (3), 1895–1902.
 • Sin, G, Weijma J, Spanjers H, Nopens I. 2008. Dynamic model development and validation for a nitrifying moving bed biofilter: Effect of temperature and influent load on the performance. Process Biochemistry. 43 (4), 384-397
 • Weijma J, Tran-Minh C, Hulshoff Pol LW, Stams AJM, and Lettinga G. 2003. Mesophilic methanol digestion in high-rate anaerobic reactors in the presence of sulfate. Process Biochemistry 38, 1259-1266.
 • Weijma J, Man A de, Wessels C, Wouters H. 2007. Nieuwe horizon voor denitrificatie en defosfatering. H2O, tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling. 40 (24), 40-43
 • Schouten G, Wolthoorn A, Weijma J, Huisman JL. Arsenic Removal as Orpiment or Scorodite using high rate Biotechnology. Proc. European Metallurgical Conference 2005, 1767-1768.
 • Wouters JW, Weijma J. 2005. Tertiaire zuivering met (bio)filtratie voor vergaande N en P verwijdering. Afvalwaterwetenschap 4, 230-24
 • Weijma J, Hoop K de, Bosma W, and Dijkman H. 2002. Conversion of anglesite (PbSO4) and lead waste to galena (PbS) by biological sulfate reduction. Biotechnology Progress 18, 770-775.
 • Hulshoff Pol LW, Lens PNL, Weijma J, and Stams AJM. 2001. New developments in reactor and process technology for sulfate reduction. Water Science and Technology 44, 67-76.
 • Weijma J, Stams AJM, Hulshoff Pol LW, and Lettinga G. 2000. Thermophilic sulfate reduction and methanogenesis with methanol in a high rate anaerobic reactor. Biotechnology Bioengineering 67, 354-363.
 • Weijma J, Veeken A, Dijkman H, Huisman J and Lens P. 2006. Heavy metal removal with biogenic sulphide: advancing to full-scale. In: Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters, Principles and Applications (eds: Cervantes F, Pavlostathis S,Haandel A van), pp. 321-331. IWA, London.
 • Weijma J, Copini CFM, Buisman CJN, and Schultz CE. 2002. Biological recovery of metals, sulfur and water in the mining and metallurgical industry. In “Water recycling and resource recovery in industries” (P. N. L. Lens, ed.), pp. 605-622. IWA, London