Marjo Lexmond

Directeur

    Achtergrond

    Marjo Lexmond is in 1992 als Bioloog afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Haar specialisatie was microbiologische en biochemisch aspecten van anaerobe omzettingsprocessen. Tussen 1992 en 2001 was ze als onderzoekster werkzaam bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen University. In die periode heeft ze diverse onderzoeksprojecten gedaan op het gebied van afvalwaterbehandeling en bodemsanering. Sinds 1999 werkt  ze voor LeAF, eerst als manager en sinds oktober 2005 als directeur. Naast haar baan bij LeAF is ze ook studieadviseur voor de Bachelor opleiding Milieuwetenschappen en de Masteropleidingen Environmental Sciences en Urban Environmental Management van Wageningen University.