Miriam van Eekert

Milieubiotechnoloog/Microbioloog

Expertises

Laboratoriumtesten, (anaerobe) microbiologische omzettingen, vergisting, biogas en andere bioenergie, biomassa, mest, terugwinning van nutriënten, verwerking van feces en urine, pit latrines, biologische omzetting van organische verbindingen, in situ bioremediatie van verontreinigde bodem en sedimenten.

Achtergrond

Miriam van Eekert (geboren in ‘s Hertogenbosch in 1966) is senior onderzoeker / projectleider milieu(bio)technologie (en microbiologie) bij LeAF sinds 2007. Zij coördineert sinds 2009 de laboratoriumtesten die worden uitgevoerd bij LeAF en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van milieumicrobiologie, vergisting, anaerobe afvalwaterzuivering, terugwinning van nutriënten en aanverwante processen.

Miriam is afgestudeerd in Wageningen als moleculair wetenschapper met een grote interesse in milieugerelateerde zaken. Daarna heeft zij bij het Nederlands Instituut voor Koolhydraatonderzoek TNO in Groningen gewerkt aan projecten op het gebied van waterzuivering en microbiële afbraak van koolhydraten. Zij is in 1999 gepromoveerd aan Wageningen Universiteit op een proefschrift over de omzetting van gechloreerde verbindingen door methanogeen korrelslib. Hierna werkte zij gedurende 2 jaar voornamelijk aan (in situ) bioremediatie van vervuilde bodems, sedimenten en grondwaters en afvalwaterzuivering voor TNO-Milieu, Energie en Procesinnovatie als projectleider/onderzoeker op de afdeling Milieubiotechnologie. Daarna heeft zij 5 jaar als postdoc gewerkt bij de leerstoelgroep Microbiologie van Wageningen Universiteit. Zij was betrokken bij verschillende EU projecten op het gebied van anaerobe microbiële afbraak van xenobiotica.

Publicaties

 • M. van Eekert, J. Weijma, N. Verdoes, F. de Buisonje, B. Reitsma, J. van den Bulk, J. van Gastel, 2012. Explorative research on innovatieve nitrogen recovery. Stowa 2012:51. http://www.stowa.nl/Upload/publicaties/STOWA%202012%2051_LR.pdf
 • M. Mulder, G. Notenboom, R. Lodder, J. Weijma, M. van Eekert, W. Moerman, 2011. Source rapportage Source Simultaneous remOval of hUman a veteRinary pharmaCeuticals and nutrients. http://www.stowa.nl/Upload/publicaties/eindrapportage_source_eindversie_091211_2.pdf
 • E. Schram, M.H.A. van Eekert, E. Schuman, W. Swinkels, 2011. Grondsmaak in kweekvis deel 2. Aquacultuur, 26(3): 29 - 36.
 • I. Bisschops, M. Timmerman, J. Weijma, M. van Eekert, F. de Buisonje, H. Spanjers, Synergie RWZI en Mestverwerking, Stowa, 2011-10. Http://www.stowa.nl/upload/publicaties/STOWA%202011%2010%20LR.pdf
 • I. Bisschops, M. van Eekert, F. van Rossum, M. Wilschut, H. van der Spoel, 2010. Betuwse Kunstmest. Winning van stikstof en fosfaat uit urine. STOWA rapportnr. 2010-30. http://www.stowa.nl/Upload/publicaties/STOWA%202010%2030%20LR.pdf
 • M.H.A. van Eekert, H.-J. van Dooren, M. Lexmond, G. Zeeman, 2010. Wastewater and Manure. In: Methane and Climate Change (D. Reay, P. Smith, and A. van Amstel Eds). Earthscan, London, Washington DC, pp: 151-175.
 • M. Timmerman, J.W. van Riel, I. Bisschops, M. van Eekert, 2009. Optimaliseren van mestvergisting. Animal Sciences Group, Wageningen UR Rapport 243 http://edepot.wur.nl/8189
 • N. Taş, M.H.A van Eekert, W.M. de Vos, and H. Smidt. 2009. The Little Bacteria that Can – Diversity, Genomics and Ecophysiology of "Dehalococcoides" spp. in Contaminated Environments. Microbial Biotechnology, doi:10.1111/j.1751-7915.2009.00147.x.
 • N. Taş, M.H.A van Eekert, G. Schraa, J. Zhou, W.M. de Vos, and H. Smidt. 2009. Tracking functional Guilds: Dehalococcoides spp. in European River basins contaminated with hexachlorobenzene. Applied and Environmental Microbiology: 75(14): 4696-4704.
 • I. Bisschops, M. van Eekert (2008). Inventarisatie van transmissie van pathogenen uit biogas. Van biogas naar Groen Gas. Report by order of SenterNovem (with english summary). http://groengas.nl/wp-content/uploads/2011/09/2008-04-Inventarisatie-van-het-risico-van-transmissie-van-pathogenen-uit-biogas-Van-biogas-naar-Groen-Gas.pdf
 • C.T.M.J. Frijters, Havinga, S., de Jong, K., van der Meer, W., Wessels, C., Schaick, D., de Wit, L., van Eekert, M., Zeeman, G., Velllinga, S. (2008). A new type of anaerobic reactor for treatment of concentrated waste(water streams): an anaerobic reactor with integrated flotation unit. Presented at Aquatech 2008. Amsterdam.
 • B.J.M. van Vliet; M.H.A. van Eekert; G. Zeeman, A.R. Mels, 2008. Sanitation Challenge 2008: voorbij de heilige huisjes? H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling, 41(13): 20 - 21.
 • B.J.M. van Vliet; M.H.A. van Eekert; G. Zeeman, A.R. Mels, 2008. Verslag van de 'Sanitation Challenge: An international conference on new sanitation concepts and models of governance'. Afvalwaterwetenschap, 7(3): 200 - 203.
 • A.J.M. Stams, Luijten, M.L.G.C., Schraa, G., Wolterink, A.F.W.M., Kengen, S.W.M., Van Doesburg, W., Tan, N.C.G., Van Eekert, M.H.A. and Dijk, J.A. (2004). Anaerobic respiration with organic and inorganic chlorine compounds. In: Innovative approaches to the bioremediation of contaminated sites. In: Innovative approaches tot the bioremedation of contaminated sites. Faculty of Engineering, University of Bologna (Italy), September 7-11, 2004, Fava, F. and Canepa, P. (Ed.), pp 85-96.
 • M. van Eekert, J. Dries, L. Bastiaens, C. Draaisma, L. Diels, G. Schraa, 2002. Treatment of multiple component pollution in a multibarrier system. International Symposium on Subsurface Microbiology, Kopenhagen, September 8-13, p 39.
 • J.R. Woertz, W.N.M. van Heiningen, M.H.A. van Eekert, N.J.R. Kraakman, K.A. Kinney, and J.W. Groenestijn, 2002. Dynamic bioreactor operation: Effects of packing material and mite predation on toluene removal from off-gas. Applied Microbiology and Biotechnology, 58: 690-694.
 • M.H.A. van Eekert and G. Schraa, 2001. The potential of anaerobic bacteria to degrade chlorinated compounds. Water Science and Technology, 44(8): 49-56.
 • M.H.A. van Eekert, T.J. Schröder, A.B. van Rhee, A.J.M. Stams, G. Schraa, and J.A. Field, 2001. Constitutive dechlorination of chlorinated ethenes by a methanol degrading methanogenic consortium. Bioresource Technology, 77: 163-170.
 • J.J.M. Staps, M.H.A. van Eekert en W.J. van den Brink, 2000. Saneren op laag niveau. Land + Water, 5: 26-27 (in dutch).
 • P.J.M. Middeldorp, M.G.L.C. Luijten, B.A. van de Pas, M.H.A. van Eekert, S.W.M. Kengen, G. Schraa, and A.J.M. Stams, 1999. Anaerobic microbial reductive dehalogenation of chlorinated ethenes. Bioremediation Journal, 3(3): 151-169.
 • M.H.A. van Eekert, 1999. Transformation of chlorinated compounds by methanogenic granular sludge. PhD thesis. Agricultural University Wageningen, The Netherlands. ISBN 90-5808-068-4. 160 pp.
 • M.H.A. van Eekert, A.J.M. Stams, J.A. Field, and G. Schraa, 1999. Gratuitous dechlorination of chloroethanes by methanogenic granular sludge. Appl. Microbiol. Biotechnol., 51(1): 46-52.
 • M.H.A. van Eekert, N.J.P. van Ras, G.H. Mentink, H. H.M. Rijnaarts, A.J.M. Stams, J.A. Field, and G. Schraa, 1998. -HCH) by methanogenicb-hexachlorocyclohexane (bAnaerobic transformation of granular sludge and soil microflora. Environ. Sci. Technol., 32: 3299-3304.
 • M.H.A van Eekert en Gosse Schraa. 1998. Microbiologische in situ bioremediatie van landmijnen. Eindrapport van een haalbaarheidstudie in het kader van het HOM 2000 project in opdracht van het Ministerie van Defensie. 66 pp (in dutch).
 • M.H.A. van Eekert, T.J. Schröder, A.J.M. Stams, G. Schraa, and J.A. Field, 1998. Degradation and fate of carbon tetrachloride in unadapted methanogenic granular sludge. Appl. Environ. Microbiol., 64: 2350-2356.
 • R. Sierra-Alvarez, S. Kortekaas, M. van Eekert and G. Lettinga, 1991. The anaerobic biodegradability and methanogenic toxicity of pulping wastewaters. Wat. Sci. Technol., 24 (3/4): 113-125