Tiemen Nanninga

Directeur / Sanitatiedeskundige

Expertises

Helofytenfilters, decentrale sanitatie, irrigatie, internationale ontwikkeling, terugwinning en hergebruik van grondstoffen voor landbouw

Achtergrond

Tiemen Nanninga heeft een Master in Internationaal Land en Water Beheer met als specialisatie Irrigatie en Waterbouwkunde (2011; Wageningen Universiteit), en een Advanced Master in International Development (2012; Radboud Universiteit). Het onderwerp van zijn afstudeerscriptie betrof het gebruik van helofytenfilters voor (grijs)afvalwaterzuivering op wijkniveau in Nederlanden en welke lessen hiervan geleerd kunnen worden. Na zijn afstuderen is hij begin 2012 begonnen aan de Advanced Master in International Development bij het Centre for Development Issues Nijmegen (CIDIN) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook is hij toen bij LeAF begonnen als trainee. Tiemen is als project medewerker betrokken geweest bij de uitvoering  en afsluiting van een EC-FP 7 project (VIVACE), en decentrale sanitatie projecten in het buitengebied en in (peri-)urbane gebieden in Zuidelijke landen. De afgelopen jaren heeft hij samen met Jan Weijma de Stakeholder Workshops ontwikkeld. Hiernaast houdt hij zich bezig met business development, realisatie van decentrale sanitatie projecten in het buitengebied, voor woonwijken en grote gebouwen, en onderwijsinnovatie bij WUR (vakverbeteringen, coordinatie van ontwikkeling van MOOCs voor het AMS-Institute).

Publicaties