Project

Nieuwe sanitatie in het Westland

Kansen voor hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in glastuinbouw

Om verschillende redenen werd aangenomen dat de gemeente Westland, bekend om zijn intensieve glastuinbouw, een goede kans biedt voor nieuwe sanitatie.

De mogelijkheid om afvalwater te hergebruiken, voornamelijk in glastuinbouw, was het belangrijkste doel van deze studie. Zes configuraties (scenario's) voor huishoudelijke waterbeheer werden vergeleken, gericht op een specifieke implementatie in het Westland.

Contactpersoon: jan.weijma@wur.nl

Link naar het STOWA project rapport