Project

Synergie

Synergie rioolwaterzuivering en dierlijke mestverwerking

Duurzaamheid is belangrijk voor de afvalwater sector, wat tot uiting komt in recente ontwikkelingen in afvalwaterbehandeling. Nieuwe Sanitatie, terugwinning van nutriƫnten, energieproductie uit afvalwater en slibbehandeling zijn bekende voorbeelden hiervan. Ook binnen de veehouderij is duurzaamheid een issue geworden, mede door de strenge mestwetgeving. Vanuit deze soortgelijke ontwikkelingen werd de vraag gesteld of gecombineerde behandeling van dierlijke mest en afvalwater op RWZIs synergiemogelijkheden biedt voor terugwinning van energie en nutriƫnten. In de haalbaarheidsstudie werden een aantal veelbelovende situaties verkend, zowel technisch als financieel. Beide sectoren waren betrokken bij de financiering van het project, vertegenwoordigd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschapsbedrijf Limburg en het Productschap voor Vee en Vlees (PVV). Uitvoerders van het project waren LeAF en Wageningen UR Livestock Research. Bovendien werden de waterschappen Waterschap de Dommel, Waterschap Vallei en Eem en Waterschap Rijn en IJssel bij dit project betrokken.


Contactpersoon:

jan.weijma@wur.nlRapport:

http://www.stowa.nl/upload/publicaties/STOWA%202011%2010%20LR.pdf