LeAF voor onderzoeks- & onderwijsinstellingen studenten

Onderzoeks- & onderwijsinstellingen

LeAF voert diensten uit onderzoeks- en onderwijsinstellingen op het gebied van duurzaam water, nieuwe sanitatie, sanitatie en afval(water)behandeling in ontwikkelingslanden, nutriëntenterugwinning, biogastechnologieën, biomassaomzettingen en innovatieve afvalwatertechnologie en –management.

U kunt bij ons terecht voor literatuurstudies, haalbaarheidsstudies, (andere) deskstudies, laboratoriumtesten en voor deskundig advies in nieuwe technologieontwikkeling en -toepassing via pilots en demonstratieprojecten.

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden genoemd van reeds uitgevoerde projecten, bedoeld om u een idee te geven over onze activiteiten. Deze voorbeeldenlijst is echter niet uitputtend. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze diensten met betrekking tot uw specifieke situatie.

Voorbeelden advies & deskstudies

 • Deskstudie naar de behandeling van effluent afkomstig van een HTU proces voor mest

Meer informatie over advies & deskstudies

Voorbeelden cursussen en workshops

 • Workshop over nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterzuivering voor een Tanzaniaanse delegatie
 • Lezingen over de biochemische principes van biogasproductie, gehouden in Duitsland
 • Cursus anaerobe afvalwaterzuivering, gehouden in Mexico
 • Lezingen over anaerobe afvalwaterzuivering, gehouden in Italië
 • Cursus het modelleren van anaerobe vergisting
 • Verzorging van het inhoudelijke deel van de cursus ‘Nieuwe Sanitatie’
 • Cursus huidige beleidsontwikkelingen en innovatieve technologieën voor vervuilde bodems

Meer informatie over cursussen en workshops

Voorbeelden laboratoriumdiensten

 • Uitgebreide studie naar de afbraak van pit latrine materiaal – deel van het onderzoek binnen sanitationventures.com
 • Bepaling van de hydrolyse constante en BMP van rundveedrijfmest en co-vergistingsproducten
 • Optimalisatie van mestvergisting - laboratorium CSTR testen
 • Vergistingsstudies met varkensmest in batch en semi-continue systemen
 • Bepaling van de vergistbaarheid van een procesadditief voor P verwijdering uit mest
 • Vergistingstesten met maisresiduen en andere energiegewassen
 • Anaerobe afbreekbaarheidstesten met verschillende maisvariëteiten
 • Groene energie productie uit mest
 • Restgasbepaling van digestaten
 • Bepaling aerobe stabiliteit van compostmonsters

Meer informatie over laboratoriumdiensten