LeAF voor overheden en NGO's afvalwaterzuivering

Overheden en NGO's

LeAF voert diensten uit voor overheden en NGO’s op het gebied van duurzaam water, nieuwe sanitatie, sanitatie en afval(water)behandeling in ontwikkelingslanden, nutriëntenterugwinning, biogastechnologieën, biomassaomzettingen en innovatieve afvalwatertechnologie en –management.

U kunt bij ons terecht voor literatuurstudies, haalbaarheidsstudies, (andere) deskstudies, laboratoriumtesten en voor deskundig advies in nieuwe technologieontwikkeling en -toepassing via pilots en demonstratieprojecten.

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden genoemd van reeds uitgevoerde projecten, bedoeld om u een idee te geven over onze activiteiten. Deze voorbeeldenlijst is echter niet uitputtend. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Voorbeelden projectmanagement

 • Project voor kennisoverdracht tussen universiteiten in Nederland en de westelijke Balkanlanden op het gebied van milieu
 • Werken aan schoon water voor La Libertad, Nicaragua

Meer informatie over projectmanagement

Voorbeelden cursussen en workshops

 • Cursus anaerobe afvalwaterzuivering
 • Workshop over het ontwerpen en modelleren van biomassavergisting
 • Cursus anaerobe afvalwaterzuivering in Peru
 • Korte training over het ontwerp van UASB reactoren in Marokko

Meer informatie over cursussen en workshops

Voorbeelden laboratoriumdiensten

 • BMP-testen met spuislib & mest
 • BMP-testen inclusief bepaling van de hydrolyseconstante van behandeld en onbehandeld aktief slib
 • Labstudies naar het effect van thermische voorbehandeling op de vergistbaarheid
 • Bepaling van de biogasproductie uit verstoppingsmateriaal riolen
 • Bepaling van de korte en lange termijn BOD, en afbraaksnelheid van vast materiaal uit rioolwater verwijderd met een zeef
 • TORWASH – (An)aerobe behandeling van proceswater
 • Sorptie en oxidatie van geselecteerde pharmaceutische stoffen aanwezig in brongescheiden urine

Meer informatie over laboratoriumdiensten

Voorbeelden advies & deskstudies

 • Marktconsultatie naar verschillende technieken voor slibvergisting en verbetering voor de vergistbaarheid
 • Deskstudie naar innovatieve technologieën voor stikstofverwijdering
 • Deskstudie naar terugwinning van stikstof en fosfor uit urine
 • Studie naar de concrete mogelijkheden voor duurzame sanitatie in het landelijk gebied Armhoede, gemeente Lochem
 • Technologieverkenning voor routekaart decentrale afvalwaterzuivering in 2030
 • Voorstudie naar de technische en economische haalbaarheid van duurzame sanitatie voor een ecologische woonwijk
 • Voorontwerp decentrale sanitatie in een hotel
 • Verwijdering medicijnresiduen in ziekenhuisafvalwater: deskstudie, onderzoeksplan en evaluatie van de demonstratie installatie
 • SOURCE – wetenschappelijke back-up voor projectgroep/rapportage
 • Verkenning synergie mest en rioolwaterbehandeling
 • Deskstudie naar het risico van pathogenen transmissie van mest naar biogas
 • Best practices voor de behandeling van industriële effluenten
 • Het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor de arme huishoudens in Adama, Ethiopië
 • Haalbaarheidsstudie naar nieuwe decentrale sanitatiesystemen voor een school in Ukraine
 • Toepassen verbeterde sanitatiesystemen voor een middelbare school in het landelijk gebied van Zuid-Afrika
 • Ontwikkeling mobiele sanitatie units voor de informele wijken in Kaapstad, Zuid-Afrika
 • Voorontwerp van een UASB voor huishoudelijk afvalwaterzuivering
 • Orbit 2008, organisatie van internationale conferentie

Meer informatie over advies & deskstudies