Projectmanagement

Nieuwe Sanitatie

Nieuwe Sanitatie is duurzame en doelmatige sanitatie. Dit is dus niet één soort techniek of vastgestelde combinatie van technologieën, en is niet gekoppeld aan een bepaalde schaal. Nieuwe Sanitatie biedt kansen, maar is ook nog innovatief. LeAF is hét onafhankelijke Nederlandse expertisecentrum voor duurzame omgang met (afval)water, en helpt u graag om doelmatig met afvalwater om te gaan.

Toepassing van Nieuwe Sanitatie maakt het mogelijk om het in het afvalwater aanwezig potentieel aan grondstoffen en energie op een innovatieve en duurzame manier te benutten, synergiën te creëren door koppelingen met andere sectoren op te zoeken en mogelijk te maken. Hierbij is de toepassing van Nieuwe Sanitatie niet het doel, maar middel voor het helpen verwezenlijken van de gestelde doelen en criteria. Voor het slagen van een Nieuwe Sanitatieproject is samenwerking met stakeholders in de afvalwaterketen net zo belangrijk als het selecteren van de goede technologie. Voor beide kan LeAF u ondersteunen.

Nieuwe Sanitatie

Nieuwe Sanitatie is duurzame en doelmatige sanitatie. Duurzaamheid (People, Planet, Prosperity) is het doel, de techniek is een middel, vereist maatwerk en kent daarom veel varianten al naar gelang de context. Hierbij kan gedacht worden aan, bijvoorbeeld, een herontwikkelingslocatie, vernieuwbouwproject voor sociale huurwoningen, buitengebied met agrarische activiteiten of tijdelijke autarkische woningen. Nieuwe Sanitatie is dus niet één soort techniek of vastgestelde combinatie van technologieën, en is niet gekoppeld aan een bepaalde schaal. We passen Nieuwe Sanitatie projecten toe in zowel het buitengebied als het stedelijk gebied.

Als we Nieuwe Sanitatie in één zin willen omschrijven, dan komen we op het volgende: Nieuwe Sanitatie is gericht is op optimale kringloopsluiting, waarbij wordt gestreefd naar maximale conservering en hergebruik van grondstoffen op een doelmatige wijze, een kosteneffectieve manier en voor gemeenschappen optimale schaal.

Projecten: van idee en visie tot en met realisatie en evaluatie

Nieuwe Sanitatie projecten zijn innovatief en vaak met een complexe, soms delicate wisselwerking tussen stakeholders. Dit leidt tot onzekerheden en voor heel wat vragen. LeAF trekt graag in dit proces met u op, vanaf het ontstaan van het projectidee tot aan de monitoring van een gerealiseerd project. Samen kijken we hoe we dit het beste kunnen aanpakken, wat het doel is, hoe om te gaan met onzekerheden, en wie erbij betrokken moet zijn. U kunt daarbij steunen op onze ervaring.

We kunnen helpen bij het laten ontstaan van draagvlak en vertrouwen voor het project bij de verschillende stakeholders en komen als expert input geven voor bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Tijdens een tweedelige Stakeholder Workshop wordt het gesprek met verschillende stakeholders aangegaan en wordt er uiteindelijk een set maatregelen geselecteerd welke realiseerbaar, breed gedragen, flexibel, en vanwege de continue afstemming met de visie en randvoorwaarden, doelmatig zijn. Na een verdere uitwerking van maatregelen kunnen dimensionering en selectie van aannemer volgen. Naast begeleiding bij aanleg, opstart en onderhoud is het mogelijk om het gerealiseerde project te monitoren om zo de leerpunten en ervaringen in kaart te brengen.