Project

Gele Stroom

Verwijdering van stikstof en fosfaat uit geconcentreerd afvalwater met productie van elektriciteit en warmte

LeAF was betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor verwijdering van stikstof en fosfaat uit geconcentreerd afvalwater. De nieuwe technologie bespaart kosten en energie. Het nieuwe zuiveringsproces verwijdert stikstof als gasvormig ammoniak. Ammoniak wordt dan gebruikt als brandstof in een brandstofcel voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Op deze manier wordt duurzame 'gele' energie opgewekt uit urine en huishoudelijk afvalwater. De technologie wint ook fosfaat terug als een hoogwaardige grondstof voor de productie van kunstmest. LeAF gaf technologische ondersteuning en voerde ondersteunende laboratoriumtesten uit in dit project.

Contactpersoon: Jan Weijma