Nieuws

LeAF laboratorium werkt aan haar diensten

Gepubliceerd op
26 januari 2017

LeAF biedt, zoals u wellicht weet, diverse laboratoriumtesten aan als een van haar (ondersteunende) diensten. De testen zijn variabel van aard: biologische testen onder anaerobe of aerobe omstandigheden, maar ook fysisch-chemische testen voor o.a. de terugwinning van nutriënten (N, P of anderen) uit een range van afvalstromen. Uiteraard is een combinatie van testen eveneens mogelijk. Onze klanten hebben vaak een specifieke vraag waarvoor een op maat  gemaakte aanpak nodig is. Een oriënterende deskstudie kan een zinvol onderdeel zijn van een laboratoriumtest, bv. om de haalbaarheid van een bepaalde aanpak te bepalen.

LeAF deelt haar faciliteiten met de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen University & Research en beschikt over haar eigen laboratorium met toegang tot de uitgebreide analytische faciliteiten van de vakgroep Milieutechnologie, alsmede over een eigen cabine in het Modulair Veiligheidslaboratorium (Modutech). Het kantoor is uitgerust met vacuümtoiletten en watervrije urinoirs waardoor wij testen kunnen doen aan apart ingezamelde afvalstromen en daarmee onze goede positie in de Nieuwe Sanitatie continue versterken.

Hieronder een paar voorbeelden van recent uitgevoerde projecten:

  • Ontwikkeling van een nieuwe standaardmethode voor de vergisting van biobased materialen tezamen met onze collega’s van het FP7 project Open-Bio;
  • Mesofiele en thermofiele afbreekbaarheid van biobased producten;
  • Verwijdering van organische microverontreinigingen van behandeld afvalwater via sorptieprocessen;
  • Biochemisch Methaan Potentieel (BMP) testen met verschillende slibsoorten;
  • Afbreekbaarheid van industrieel afvalwater onder anaerobe en aerobe omstandigheden;
  • Bepaling van de stabiliteit van digestaat uit vergisters;
  • Analyse van cruciale indicatoren voor de monitoring van de werking van anaerobe reactoren;
  • Activiteits- en toxiciteitstesten;
  • Terugwinning van stikstof en fosfaat uit mest en andere organische reststromen.

LeAF werkt continue aan de verbetering van haar testen. Voor de BMP testen is daarom een workshop in Leysin, Zwitserland, in 2015 bezocht. In totaal 40 personen van 30 verschillende laboratoria hebben er gediscussieerd over de verschillende werkwijzen en manieren om de testen te verbeteren. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een publicatie (Holliger et al. 2016. Towards a standardization of biomethane potential tests, Water Science and Technology, 74(11) 2515-2522, doi: 10.2166/wst.2016.336). Deze methode wordt momenteel via een ringtest geëvalueerd.

Voor meer informatie over de testen of advies over de mogelijkheden, kunt u contact op nemen met Miriam van Eekert (miriam.vaneekert@wur.nl) of Els Schuman (els.schuman@wur.nl).