Nieuws

Poederkool-technologie (PACAS) verhoogt verwijdering microverontreinigingen en blijkt kostentechnisch interessant

Gepubliceerd op
3 april 2018

Met poederkooldosering aan het biologisch zuiveringsproces van afvalwater kan een aanzienlijke verlaging van de concentratie microverontreinigingen worden behaald. De kosten van deze technologie zijn, vergeleken met andere technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen, relatief laag. Dit blijkt uit de praktijkproef die is uitgevoerd binnen het project Schone Maaswaterketen.

In het project de Schone Maaswaterketen werken waterbedrijven en waterschappen langs de Maas met elkaar samen om de waterkwaliteit van deze rivier duurzaam te verbeteren. Een belangrijk doel is het terugdringen van microverontreinigingen.

Microverontreinigingen in rioolwater (zoals medicijnresten, bestanddelen van huishoudproducten en gewasbeschermingsmiddelen) worden niet volledig verwijderd in een conventionele rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) waardoor ze met het gezuiverd rioolwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.

In opdracht van STOWA heeft Royal HaskoningDHV samen met LeAF de dosering van 10-25 mg/l poederkool aan het actief slibproces (PACAS: Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)  onderzocht op effectiviteit en efficiëntie voor de verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Papendrecht. 

De resultaten laten zien dat het gemiddelde verwijderingsrendement van een groot aantal stoffen aanzienlijk wordt verhoogd met deze technologie. Ook blijkt dat de milieurisico’s van organische microverontreinigingen in het effluent van de rwzi duidelijk afnemen na de dosering van poederkool. Negatieve effecten in de effluentkwaliteit en bedrijfsvoering van rwzi Papendrecht zijn achterwege gebleven. Om poederkooldosering toe te passen is een relatief kleine investering nodig, waarmee poederkooldosering een interessante ‘no-regret’-maatregel is voor rwzi’s waar verwijdering van microverontreinigingen gewenst is.

Contactpersoon LeAF: Els Schuman.

De STOWA rapportage en een presentatie van het PACAS-onderzoek zijn online beschikbaar.