Nieuws

Run4Life: Stakeholder workshop nutriëntenterugwinning, 17 mei op IFAT in München

Gepubliceerd op
12 april 2018

Geïnteresseerd in het thema nutriëntenterugwinning en –hergebruik? Op 17 mei werd tijdens de IFAT vakbeurs in München een Stakeholder Engagement Workshop gehouden door het Run4Life project, waarin LeAF een partner is.

Het EU H2020 project Run4Life zet in op een radicale verandering van de “end of pipe” aanpak in de afvalwaterbehandeling, door effectief nutriënten terug te winnen bij de bron. Meer dan 90% van het water en tot 100% van de nutriënten (NPK) kunnen worden teruggewonnen als hygiënisch veilige meststoffen, als gevolg van de integratie van innovatieve technologieën voor decentrale grondstoffenterugwinning uit huishoudelijke afvalwaters. Dit zal binnen het project gedemonstreerd worden op vier grootschalige locaties in de EU. In samenwerking met meststoffenproducenten zullen de resulterende producten worden gekarakteriseerd, en hun mogelijkheden voor toepassing in de landbouw worden bepaald. Eindgebruikers en andere stakeholders zijn onmisbaar in deze evaluatie, voor de institutionele, wettelijke en sociale acceptatie. Zie de projectwebsite.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iemke Bisschops. Meer informatie over de werkzaamheden van LeAF in dit project vindt u hier (engelstalig).