Nieuws

Vertrek Marjo Lexmond als directeur van LeAF

Gepubliceerd op
31 mei 2018

Na bijna 13 jaar als directeur zal Marjo Lexmond per 1 juni haar taken bij LeAF neerleggen. Marjo zal zich dan volledig richten op haar functie als interim-opleidingsdirecteur van de BSc en MSc Milieu en Klimaat opleidingen van Wageningen University. Wel blijft zij als lid van de Raad van Commissarissen bij LeAF betrokken. Tiemen Nanninga is per die datum aangesteld als haar opvolger.

Marjo is op 1 oktober 1999 als consultant begonnen bij LeAF, dat toen nog stichting EP&RC (Environmental Protection & Resource Conservation) heette. Na diens aanstelling als Persoonlijk Hoogleraar Anaerobe Afvalwaterbehandeling voor Hergebruik en Irrigatie, heeft Marjo op 1 oktober 2005 het directeurschap van Jules van Lier overgenomen. In deze functie heeft Marjo LeAF succesvol door wat mindere jaren geloodst en de organisatie van een non-profit stichting uitgebouwd tot een professionele BV.

Marjo heeft zich in de afgelopen jaren onzelfzuchtig ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van LeAF en de mensen die er werken. Haar leiderschap wordt door de medewerkers gekenmerkt als een vorm waarin vertrouwen de basis is en men veel autonomie, vrijheid en ook verantwoordelijkheid heeft. Haar oog en oor voor, en betrokkenheid bij de mens, evenals haar gezonde dosis humor zijn eigenschappen waar met plezier op wordt teruggekeken.

Tiemen Nanninga is in 2012 bij LeAF begonnen als consultant. Hij heeft zich sindsdien gespecialiseerd in Nieuwe Sanitatie- en onderwijsinnovatieprojecten waar gebruik van technologie voor het realiseren van concrete doelstellingen centraal staat. Nanninga: “LeAF wordt gevormd door een groep van experts en specialisten die met passie en grote gedrevenheid hun werk doen. Het is een eer om hier leiding aan te mogen geven, en in de voetsporen van de voorgaande directeuren te treden. Veilig hergebruik van grondstoffen teruggewonnen uit afval en afvalwater is een van de grootste uitdagingen voor de circulaire economie. Ik zie er naar uit om samen met LeAF verder te werken aan onderwerpen als verwijdering van microverontreinigingen, veilig hergebruik van nutriënten, organische stof en water in de landbouw, het bevorderen van samenwerking in de afvalwaterketen en realisatie van innovatieve en integrale afvalwaterprojecten.”

LeAF BV is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die haar kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten inzet op het gebied van behandeling en zuivering van vaste en vloeibare reststromen (afval en afvalwater), en terugwinning en hergebruik van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving. Opgericht vanuit en gezeteld bij de sectie Milieutechnologie van Wageningen UR heeft LeAF daarnaast toegang tot een breed palet aan aanvullende actuele kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, (biobased-) technologie, microverontreinigingen en groene ruimte. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiemen Nanninga.