Project

Fosfaatmijn HMH

Haalbaarheid fosfaatwinning uit urine van Heineken Music Hall

Een fosfaatmijn in Amsterdam. Wellicht wordt dat over een tijdje werkelijkheid in de Heineken Music Hall (HMH). Als voorloper in duurzaamheid heeft Heineken Music Hall 54 waterloze urinoirs geplaatst, en uit de ervaringen daarmee blijkt dat duurzaamheid prima samen gaat met verlaging van kosten en verhoging van comfort. Met de waterloze urinoirs wordt een nieuw venster naar meer duurzaamheid geopend; de winning van groene kunstmest uit de verzamelde urine. Urine bevat resp. 90% en 70% van het door een mens uitgescheiden stikstof en fosfaat en is dus een buitengewoon interessante grondstof voor groene kunstmest, ter vervanging van grijze kunstmest uit fosfaaterts. De beschikbaarheid van fosfaaterts kan door geopolitieke ontwikkelingen of het slinken van de voorraden onder druk komen te staan. Ook geeft terugwinning en gebruik van fosfaat een energiebesparing ten opzichte van de productie en gebruik van grijze kunstmest.

LeAF heeft de technische en economische haalbaarheid van innovatieve urinelogistiek voor de HMH onderzocht: het opslaan van de urine in het gebouw, het transport naar RWZI Amsterdam-West, en de winning van fosfaat-kunstmestvervanger op de RWZI. Ook is de impact op duurzaamheid onderzocht. Het blijkt dat HMH uitstekende kansen biedt om urine-inzameling/fosfaatwinning in Amsterdam op korte termijn concreet te maken. Waterketenbeheerder Waternet gaat samen met de gemeente Amsterdam en HMH deze fosfaatmijn verder ontwikkelen.Contactpersoon:

jan.weijma@wur.nl