Project

SARS-CoV-2 in stedelijk afvalwater Wat weten we tot nu toe?

Het coronavirus SARS-Cov-2 is een nieuw virus. Er wordt op dit moment veel onderzoek naar gedaan, o.a. hoe het virus zich in afvalwater gedraagt. De (vaak voorlopige) resultaten van dit soort onderzoek worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Dit is niet voor iedereen even toegankelijk en overzichtelijk. Deze notitie heeft daarom als doel om de beschikbare informatie over het coronavirus in rioolwater op een beknopte, overzichtelijke, en toegankelijke manier samen te vatten.

Samenvatting

Delen (genfragmenten) van het coronavirus SARS-CoV-2 zijn in stedelijk afvalwater aangetroffen. Deze komen daar via verschillende routes in terecht. Ze worden uitgescheiden via de ontlasting en mogelijk urine, en ook andere afvalwaters zoals douchewater, waswater en schoonmaakwater kunnen deeltjes bevatten. De kans bestaat dat er ook intacte, en besmettelijke, SARS-CoV-2 virions in het afvalwater aanwezig zijn, maar voor zover nu bekend is dit nog niet aangetoond. SARS-CoV-2 is minder stabiel dan andere humane virussen in afvalwater. Om een volledig beeld te krijgen van het gedrag van SARS-CoV-2 in afvalwater, en de eventuele gezondheidsrisico’s hiervan, is meer onderzoek nodig. Op basis van wat er nu bekend is, stellen de WHO, het RIVM en de Stowa dat de reguliere voorzorgsmaatregelen voor het werken met afvalwater volstaan.

Lees hier de volledige notitie

Disclaimer

Gedurende de Coronacrisis stelt LeAF deze notitie gratis ter beschikking aan haar netwerk. LeAF heeft deze notitie samengesteld op basis van beschikbare online wetenschappelijke literatuur. LeAF voert zelf geen onderzoek uit naar SARS-CoV-2 of COVID-19. Er wordt geen garantie gegeven dat alle relevante literatuur hierin verwerkt is. Er komen dagelijks nieuwe publicaties bij. LeAF zal, op basis van de beschikbare tijd en relevante bevindingen, deze notitie periodiek updaten. De informatie en conclusies kunnen in de toekomst dus wijzigen. Mocht u tussentijds een relevant artikel of relevante bevinding missen in deze notitie, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.

U kunt ons bereiken via info@leaf-wageningen.nl