Nieuws

Op weg naar efficiënt hergebruik van nutriënten en duurzame voedselproductie

Gepubliceerd op
10 maart 2015

LeAF, Plant Research International (coördinator) en de nieuw opgerichte Arsi Universiteit in Ethiopië, hebben succesvol twee blokken ‘Train de trainers’ georganiseerd voor het personeel van agrarische universiteiten in Ethiopië. De training ging over het agrarische gebruik van meststoffen die zijn gemaakt uit huishoudelijke reststromen (afvalwater en organisch afval). Doel van de training was het sluiten van nutriëntenkringlopen, het verbeteren van de bodemeigenschappen en het verhogen van de voedselproductiviteit.


Deze door Nuffic gesponsorde training was op maat gemaakt en ging in op de lokale situatie en de behoeften van de deelnemende universitaire stafleden. Bovendien beoogde de training een platform te bieden voor inspirerende discussies en een startpunt te zijn voor het opzetten van nieuwe kennisnetwerken. LeAF verzorgde de modules over afvalwaterbehandeling en hygiëneaspecten in relatie tot het gebruik van meststoffen gemaakt uit menselijke excreta. Gastsprekers kwamen onder andere van het Stockholm Environment Institute en lokale experts deelden hun ruime ervaring met de verschillende afvalhergebruiksinitiatieven in Ethiopië. In maart 2015 zullen de getrainde trainers van Arsi Universiteit zelf de training geven aan betrokken partijen uit Assela en Adama.

Voor meer informatie over het project kunt u contact op nemen met Darja Kragic Kok.