Nieuws

Optimalisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Matagalpa, Nicaragua

Gepubliceerd op
11 maart 2015

LeAF heeft het Waterschap De Dommel geassisteerd bij het optimaliseren van de huidige centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Matagalpa alsmede bij het uitwerken van diverse opties voor afvalwaterbeheer voor nieuw ontstane nederzettingen rond de stad. Er is een analyse gemaakt van het huidige vijversysteem. Bovendien is een alternatieve behandeling gebaseerd op een UASB reactor voorgesteld, inclusief een globale dimensionering van dit systeem. Voor de nieuwe nederzettingen zijn technologische concepten voor decentrale sanitatie onderzocht.

Matagalpa heeft een gecentraliseerde RWZI voor de ongeveer 50% van de inwoners die zijn aangesloten op de riolering. Behandeling vindt plaats in stabilisatievijvers, voorafgegaan door een grof rooster en zandvanger. De opzet van de stabilisatievijvers is een klassieke; twee parallelle anaerobe vijvers gevolgd door een facultatieve (anaerobe/aerobe) vijver. Nabehandeling vindt plaats in een oxidatievijver. Het behandelde effluent wordt via een cascade naar de Rio Grande rivier afgevoerd. De RWZI functioneert verre van optimaal. De voorbehandeling is niet optimaal ontworpen en wordt ook niet naar behoren bedreven, waardoor afval en zand ongehinderd het vijversysteem binnen komen. Bovendien wordt het systeem niet regelmatig onderhouden waardoor slib zich heeft opgehoopt. Hierdoor is het effectieve volume verminderd zijn er voorkeursstromen ontstaan waardoor de effectieve verblijftijd in het systeem korter is dan gewenst en er deeltjes uitspoelen. Dit alles leidt tot een slechtere effluentkwaliteit.Karakteristiek voor het gebied rond Matagalpa is een spontane ontwikkeling van kleine nieuwe nederzettingen in het buitengebied van de stad, in veel gevallen te ver weg om eenvoudig aangesloten te worden op het rioleringssysteem. Voor deze nederzettingen is een gedecentraliseerd systeem met een zuiveringsinstallatie per woonkern waarschijnlijk de beste oplossing voor het afvalwaterbeheer.

De beschreven activiteiten zijn onderdeel van het project ‘Futuragua - Capacity development of Nicaraguan partners at Matagalpa Municipality and ENACAL Drinking water Utility’ dat het Waterschap De Dommel in het kader van de stedenband Tilburg-Matagalpa uitvoert.

Voor meer informatie over het LeAF aandeel kunt u contact opnemen met Iemke Bisschops of Katarzyna Kujawa-Roeleveld. Voor meer informatie over het volledige project Futuragua kunt u contact opnemen met Jan-Evert van Veldhoven van Waterschap De Dommel.