Nieuws

Microverontreinigingen: praktijkproef met poederkool en andere recente ontwikkelingen

Gepubliceerd op
25 mei 2016

De eliminatie van microverontreinigingen, en in het bijzonder medicijnresten, uit afvalwater is een onderwerp waar LeAF zich al vanaf 2006 mee bezighoudt. De afgelopen 10 jaren zijn er op dit gebied deskstudies, laboratoriumtesten en diverse activiteiten rondom praktijkonderzoek uitgevoerd voor waterschappen, consultants en de overheid. Met onze nieuwe collega Arnoud de Wilt, die momenteel ook een PhD onderzoek doet naar de verwijdering van microverontreinigingen bij Wageningen University, zal onze expertise op dit gebied nog verder versterkt worden.

De deelname van LeAF in het PACAS project (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) is een van de meest recente activiteiten in dit kader. LeAF is in dit project een strategische partner van Royal HaskoningDHV, die de opdrachtnemer is van het project. LeAF vervult een adviserende en coördineerde rol en is daarnaast betrokken bij laboratoriumtesten. PACAS wordt financieel ondersteund door STOWA en is deel van het grotere project de “Schone Maaswaterketen” voor de verbetering van de waterkwaliteit van de rivier de Maas.

Het doel van het PACAS project is het bepalen van de effectiviteit en de efficiëntie van poederkooldosering aan het actief slibsysteem van een RWZI, voor de verwijdering van microverontreinigingen. Recent zijn er in zowel Duitsland als Zwitserland ervaringen opgedaan met de dosering van poederkool in het actief slibsysteem en de resultaten zijn veelbelovend: verwijderingspercentages van meer dan 80% zijn behaald voor de meerderheid van de microverontreinigingen. Binnen PACAS zal specifiek informatie worden verzameld voor de Nederlandse situatie. Praktijkonderzoek zal worden uitgevoerd op een RWZI met twee identieke straten voor de behandeling van het afvalwater. Het effect van de poederkooldosering in de ene straat wordt vergeleken met de andere (referentie) straat. De resultaten van dit onderzoek, met betrekking tot behaalde efficiëntie en kosten, zullen worden vergeleken met de efficiëntie en kosten van andere (nageschakelde) technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen, bijvoorbeeld met het gebruik van ozon. PACAS is eind 2015 begonnen en zal lopen tot en met 2017.

Meer informatie over PACAS kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over LeAF’s activiteiten op het gebied van microverontreinigingen kunt u contact op nemen met Els Schuman