Sanna Melita

 Junior adviseur / Milieutechnoloog

Over Sanna

Sanna Melita

Sanna Melita is opgeleid als biochemisch ingenieur (MSc Bio Chemical Engineering, TU Delft) en sinds 2020 werkzaam bij LeAF. Met haar brede belangstelling voert ze projecten uit op alle expertisegebieden van LeAF: laboratoriumtesten, nieuwe sanitatie, verwijdering van microverontreinigingen en het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. Sanna haalt plezier uit het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door het opzetten, uitvoeren en evalueren van laboratoriumtesten. Ook wordt ze enthousiast van projecten waarbij reststromen een tweede leven krijgen. Ze wil met haar werk bij LeAF bijdragen aan een betere wereld.

Wat collega’s over haar zeggen:
Sanna is energiek en enthousiast, en heeft in korte tijd veel kennis opgebouwd. Doordat ze erg toegankelijk is, treedt ze met gemak naar buiten en kan ze met iedereen om tafel.”

Leer ook onze andere medewerkers kennen: teamoverzicht

Expertises

  • Grondstoffenterugwinning uit afvalwaters en organische reststromen;
  • Verwerking van organische reststromen (dierlijke mest, GFTe);
  • Zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater;
  • Nieuwe Sanitatie;
  • Verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater;
  • Wettelijk kader rond de verwerking van reststromen en gebruik van de producten daaruit;
  • Het opzetten, uitvoeren en evalueren van laboratoriumtesten.

Projecten van Sanna

Publicaties

  • Nanninga T., Melita S., de Buck W., Bisschops I., Lezy J., van Hulle S., Meerburg F. (2022) I-QUA Eindrapportage / Pilotbeschrijvingen, afwegingskader, proces en leerpunten. Interreg Vlaanderen-Nederland.
  • Van Hullebusch E.D., et al. (2021) Nature-based units as building blocks for resource recovery systems in cities. Waterv13 n22.
  • Factsheets on products from waste water: Algae biomass / fibres and polymers / minerals. Developed for EurEau, the European Federation of National Associations of Water Services.
Publicaties