Vacatures

Werk samen met ons voor een betere wereld

Over LeAF

Vacature Voorzitter en Lid bestuur De Lettinga Stichting

Voor het bestuur van De Lettinga Stichting zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven voorzitter en een lid. Het bestuur van De Lettinga Stichting heeft als taak deze Stichting te besturen, en toezicht uit te oefenen op het beleid en het functioneren van de Raad van Commissarissen van LeAF BV, waarvan de Stichting enig aandeelhouder is.

Per 1 januari 2024 ontstaan twee vacatures binnen het bestuur van De Lettinga Stichting. Hiervoor worden personen gezocht die kennis hebben van, en ervaring met het besturen van een stichting of vereniging, en toezichthouden op een Raad van Commissarissen. Een sterke affiniteit met de Circulaire economie, duurzaamheid, het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen en maatschappelijk verantwoord ondernemen is gewenst.

De functie is onbezoldigd. Het bestuur komt momenteel 2 – 4 maal per jaar bijeen. Naast de bestuursvergadering vindt 2 maal per jaar de aandeelhoudersvergadering met de RvC en directeur van LeAF BV plaats om voortgang en relevante ontwikkelingen te bespreken. De duur van de functie is in overleg met de andere bestuurder(s) vast te stellen.

Het afgelopen jaar heeft het huidige bestuur van de Stichting gewerkt aan een herziene visie en strategie voor de Stichting. Om deze uit bouwen en te realiseren wordt verwacht dat de nieuwe bestuurders voldoende tijd kunnen vrijmaken om hier actief aan te werken. De Stichting Lettinga heeft namelijk geen personeel om dit te laten doen.

Profiel:

Wij zoeken kandidaten die bij voorkeur:

– Ervaring heeft met het besturen van stichtingen of verenigingen, het liefst een ANBI of in de sfeer van social enterprise;
– Een achtergrond heeft in duurzaamheid, technologie‐ontwikkeling en de sociaal maatschappelijke aspecten van toepassingen daarvan;
– Inzicht heeft in vraagstukken rond bedrijfsvoering en financiering van een stichting of vereniging met ideële doelstellingen;
– Kennis en ervaring heeft om mee te denken en te sparren over de strategische ontwikkeling van een stichting of verenging;
– Als klankbord kan optreden voor de RvC van LeAF BV;
– Communicatief vaardig is, en ervaring heeft met voorzitten van vergaderingen;
– Een brede blik heeft, met oog voor de ideële grondslag van De Lettinga Stichting.

De Lettinga Stichting

De ANBI‐geregistreerde De Lettinga Stichting zet zich in voor water en sanitatie‐projecten met focus op verbeterde verwerking van reststromen en terugwinning en hergebruik van grondstoffen, het opleiden van toekomstige milieutechnologen, en het bevorderen van milieutechnologische innovaties.

Ook heeft De Lettinga Stichting in 2001 de Lettinga Award geïnitieerd, met als doel om innovaties in anaerobe technologie voor zuivering van reststromen en terugwinning van grondstoffen te stimuleren. Deze prijs wordt toegekend aan een project of innovatie, niet aan een persoon of instituut. Het prijzengeld kan worden gebruikt om een innovatief concept verder uit te werken en te testen, om een technologie te demonstreren, en/of om kennis over anaerobe processen en kringloopsluiting te vergroten, over te dragen of te demonstreren.

De Lettinga Stichting is enig aandeelhouder van LeAF BV. De winsten van de BV worden door de Stichting ingezet om haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Meer informatie over de Stichting. Haar bestuur en de ANBI‐rapportages kunt u vinden op haar website.

U kunt contact opnemen met Tiemen Nanninga (info@leaf‐wageningen.nl) voor meer informatie over, of om te reageren op, de vacature.

Over LeAF

LeAF BV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesorganisatie. Wij zetten onze kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten in voor het terugwinnen en veilig hergebruiken van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen uit vaste en vloeibare reststromen. Hierbij worden de overgebleven (secundaire) reststromen behandeld en gezuiverd zodat deze veilig kunnen worden geloosd in de natuur. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving.

Opgericht vanuit, en gezeteld bij, de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR hebben wij toegang tot een breed palet aan aanvullende, actuele kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van duurzaamheid, (bio-based) technologie, kringloopsluiting en groene ruimte.

Onze expertise zit, naast onze kennis, ook in de verbindende factor en drive om onze klanten verder te helpen. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk. Wij maken vanuit de inhoud een vertaalslag van visie of ambitie naar praktijk. Hierbinnen houden we rekening met technologische, economische, juridische en omgevingsfactoren die invloed hebben op uw situatie. Dit doen we vanuit het principe dat elke situatie een oplossing op maat vraagt, waarbij de doelstellingen en randvoorwaarden centraal staan.

Onze enige aandeelhouder is de ANBI-geregistreerde Lettinga Stichting. De Stichting zet zich in voor water en sanitatie-projecten met focus op verbeterde verwerking van reststromen en terugwinning en hergebruik van grondstoffen, het opleiden van toekomstige milieutechnologen, en het bevorderen van milieutechnologische innovaties. Winsten van de BV kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen van de Lettinga Stichting.

Wilt u meer weten over deze vacature?

Neem dan contact op met Tiemen Nanninga:

Meer over Tiemen