Vacatures

Werk samen met ons voor een betere wereld

Gezocht: lid van Raad van Commissarissen LeAF BV

Voor de Raad van Commissarissen van LeAF BV zijn wij opzoek naar een enthousiaste en gedreven deskundige toezichthouder, met kennis van ondernemerschap en ondernemersrecht.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het beleid en het functioneren van de directeur van LeAF BV, en te sparren en klankborden met de directeur over de ontwikkeling en strategische richting van de BV. De RvC bestaat momenteel uit twee leden. Nieuwe leden worden benoemd door de Aandeelhouder, op voordracht van de huidige RvC.

Per 1 januari 2023 ontstaat er een vacature binnen de RvC van LeAF. Hiervoor wordt iemand gezocht die kennis heeft van, en ervaring heeft met, ondernemerschap en ondernemersrecht. Gewenst is een sterke affiniteit met de circulaire economie, duurzaamheid, het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De functie is onbezoldigd. Er zijn 3-4 bijeenkomsten per jaar met de directeur van de BV om voortgang en relevante ontwikkelingen te bespreken, en 2 aandeelhoudersbijeenkomsten.

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Tiemen Nanninga.

De algemene werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een RvC-lid zijn:

 • Fungeert als toezichthouder voor de directeur-bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder;
 • Fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie;
 • Is aanspreekbaar voor de directeur-bestuurder en aandeel-/stakeholders;
 • Heeft een verbindende persoonlijkheid;
 • Is in staat toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden;
 • Heeft geen functies waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van de BV.

Profiel

Wij zoeken bij voorkeur een kandidaat die:

 • Ervaring heeft met het opbouwen van een onderneming, liefst een social enterprise actief in de Circulaire Economie;
 • Een brede financiële achtgrond heeft;
 • Kennis heeft van ondernemersrecht;
 • Inzicht heeft in vraagstukken rond bedrijfsvoering en financiering van een onderneming met ideële doelstellingen;
 • Kennis en ervaring heeft om mee te denken en te sparren over de strategische ontwikkeling van de onderneming;
 • Als klankbord kan optreden op financieel- en ondernemingsrecht- gebied richting de directeur, RvC en aandeelhouder;
 • Achter de cijfers weet te kijken, een brede blik heeft, met oog voor de ideële grondslag van LeAF BV en de bedrijfscultuur.

Over LeAF

LeAF BV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesorganisatie. Wij zetten onze kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten in voor het terugwinnen en veilig hergebruiken van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen uit vaste en vloeibare reststromen. Hierbij worden de overgebleven (secundaire) reststromen behandeld en gezuiverd zodat deze veilig kunnen worden geloosd in de natuur. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving.

Opgericht vanuit, en gezeteld bij, de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR hebben wij toegang tot een breed palet aan aanvullende, actuele kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van duurzaamheid, (bio-based) technologie, kringloopsluiting en groene ruimte.

Onze expertise zit, naast onze kennis, ook in de verbindende factor en drive om onze klanten verder te helpen. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk. Wij maken vanuit de inhoud een vertaalslag van visie of ambitie naar praktijk. Hierbinnen houden we rekening met technologische, economische, juridische en omgevingsfactoren die invloed hebben op uw situatie. Dit doen we vanuit het principe dat elke situatie een oplossing op maat vraagt, waarbij de doelstellingen en randvoorwaarden centraal staan.

Onze enige aandeelhouder is de ANBI-geregistreerde Lettinga Stichting. De Stichting zet zich in voor water en sanitatie-projecten met focus op verbeterde verwerking van reststromen en terugwinning en hergebruik van grondstoffen, het opleiden van toekomstige milieutechnologen, en het bevorderen van milieutechnologische innovaties. Winsten van de BV kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen van de Lettinga Stichting.

Wilt u meer weten over deze vacature?

Neem dan contact op met Tiemen Nanninga. 

+31 640722019

tiemen.nanninga@wur.nl