Wij werken voor een betere wereld

Veilig en circulair

Wij gaan voor een leefbare omgeving waarin mens en natuur in balans zijn.

Met een gedegen en persoonlijke aanpak werken wij samen met onze klanten aan bruikbare oplossingen voor veilig en circulair omgaan met afvalwater en organische reststromen.

Wij doen toegepast onderzoek naar en geven advies over de behandeling van reststromen en terugwinning van grondstoffen.

Ontdek onze expertises

LeAF doet toegepast onderzoek naar en geeft advies over de behandeling van reststromen en terugwinning van grondstoffen. Zo werken we aan bruikbare oplossingen voor veilig en circulair omgaan met afvalwater en organische reststromen.

Bezoek onze expertisepagina’s voor meer informatie over deze vakgebieden en hoe onze experts hun kennis en vaardigheden inzetten.

Ontdek onze expertises

LeAF doet toegepast onderzoek naar en geeft advies over de behandeling van reststromen en terugwinning van grondstoffen. Zo werken we aan bruikbare oplossingen voor veilig en circulair omgaan met afvalwater en organische reststromen.

Bezoek onze expertisepagina’s voor meer informatie over deze vakgebieden en hoe onze experts hun kennis en vaardigheden inzetten.

Wie wij zijn

LeAF BV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesorganisatie. Wij zetten onze kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten in voor het terugwinnen en veilig hergebruiken van water, energie, nutriënten en andere waardevolle grondstoffen uit vaste en vloeibare reststromen. Hierbij worden de overgebleven (secundaire) reststromen behandeld en gezuiverd zodat deze veilig kunnen worden geloosd in de natuur. Zo dragen wij bij aan een structurele verduurzaming van onze samenleving.

Opgericht vanuit, en gezeteld bij, de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR hebben wij toegang tot een breed palet aan aanvullende, actuele kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van duurzaamheid, (bio-based) technologie, kringloopsluiting en groene ruimte.

Onze expertise zit, naast onze kennis, ook in de verbindende factor en drive om u verder te helpen. Daar waar nodig of gewenst werken we samen met andere organisaties uit ons uitgebreide netwerk. Wij maken vanuit de inhoud een vertaalslag van visie of ambitie naar praktijk. Hierbinnen houden we rekening met technologische, economische, juridische en omgevingsfactoren die invloed hebben op uw situatie. Dit doen we vanuit het principe dat elke situatie een oplossing op maat vraagt, waarbij de doelstellingen en randvoorwaarden centraal staan.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina