Cookieverklaring

De informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website

Datum: 10 februari 2023
Door: Tiemen Nanninga (functionaris persoonsgegevens), info@leaf-wageningen.nl

Inleiding

De website van LeAF maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website in de browser van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Het doel hiervan is om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.

LeAF BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen m.b.t. het gebruik van cookies onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we onze website beter aan kunnen laten sluiten bij uw interesses. In deze Cookieverklaring informeren wij u over waarom wij cookies gebruiken, hoe we omgaan met de verzamelde informatie, en wat uw rechten zijn.

Type persoonsgegevens

LeAF BV verwerkt gegevens die voortkomen uit uw bezoek van onze website. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Geanonimiseerd IP-adres (laatste 2 bytes zijn gemaskeerd),
  • Locatiegegevens op stadsniveau,
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website; hoelang u op welke pagina bent,
  • Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens, of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, en kunnen daarom de ouders of voogd niet om toestemming vragen. Wij raden ouders of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leaf-wageningen.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Delen met derden

LeAF zal uw gegevens niet aan derden verschaffen tenzij dit noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten, of als de correcte werking van de website hierom vraagt. In dat geval zullen wij altijd een verwerkersovereenkomst afsluiten met de verwerker. We delen in geen geval gegevens met social media- of advertentiebedrijven.

Beveiliging

LeAF BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@leaf-wageningen.nl.

Acceptatie en verwijderen van Cookies

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verwerken van de verzamelde gegevens is de toestemming die u heeft gegeven bij de melding op de homepage tijdens het eerste bezoek, het gebruik maken van de website, of de voorkeuren die u kunt aanpassen op de Cookie-instellingen van uw browser. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Tevens kunt u bij het eerste bezoek de melding afwijzen, of na het bezoeken van de website de cookies uit uw browser verwijderen. Als u dit niet doet zullen de cookies vanzelf verwijderd worden na de ingestelde termijn. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Type cookies en specifieke informatie

De website van LeAF maakt gebruik van drie verschillende soorten cookies, elk met een eigen doel:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Naam van de cookie: cookieLawInfoConsent
Geldigheid cookie: 1 jaar
Nodig om: de default status van de keuzes uit de cookiemelding vast te stellen.

Naam van de cookie: cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk
Geldigheid cookie: 1 jaar
Nodig om: de in de Cookiemelding opgegeven voorkeuren voor de categorie ‘noodzakelijk’ op te slaan.

Naam van de cookie: cookielawinfo-checkbox-prestatie
Geldigheid cookie: 1 jaar
Nodig om: de in de Cookiemelding opgegeven voorkeuren voor de categorie ‘prestatie’ op te slaan.

Naam van de cookie: cookielawinfo-checkbox-analytics
Geldigheid cookie: 1 jaar
Nodig om: de in de Cookiemelding opgegeven voorkeuren voor de categorie ‘analytics’ op te slaan.

Prestatiecookies

Met prestatiecookies wordt tijdens het bezoek de technische werking van de website geoptimaliseerd.

Naam van de cookie: SERVERID
Geldigheid cookie: duur van de sessie
Gebruikt voor: deze cookie wordt door Slideshare’s HAProxy load balancer gebruikt om de bezoeken van de website over verschillende servers te verdelen. Hiermee wordt de snelheid en stabiliteit van de website geborgd. Deze cookie verwerkt het IP adres.

Analytische cookies

Deze cookies worden ingezet om de website en bijbehorende statistieken op anonieme basis te kunnen analyseren, zodat wij de website kunnen verbeteren en onze bezoekers van relevante informatie kunnen voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Matomo. Matomo kan deze informatie alleen aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, en maakt geen gebruik van cookies van derden. LeAF heeft een verwerkingsovereenkomst met Matomo.

Naam van de cookie: _pk_ses.1.b96e
Geldigheid cookie: 30 minuten
Deze cookie wordt voor de sessie geplaatst om een unieke anonieme session ID te genereren voor de bezoeker. Hiermee worden statistieken over het bezoekersgedrag geanonimiseerd verzameld.

Naam van de cookie: _pk_id.1.b96e
Geldigheid cookie: 1 jaar en 27 dagen
Gebruikt voor: Deze cookie wordt geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het (geanonimiseerde) gedrag van de bezoeker aan deze website; hoe de bezoeker op de website komt, hoe de bezoeker zich door de site beweegt, en waar deze de site weer verlaat. Ook browser, besturingssysteem en apparaat-type worden geregistreerd.

Cookies van derden

De website van LeAF maakt geen gebruik van cookies van derden. Alle cookies zijn first party of second party.

Opslag van data

De website van LeAF is opgeslagen op servers van Tuxis. De servers van Tuxis, met bijbehorende infrastructuur, staan in Nederland en zijn geheel in eigendom en beheer van Tuxis.

De door Matomo tijdens bezoeken verzamelde ruwe data wordt 1550 dagen (50 maanden en 30 dagen) bewaard, en dan automatisch uit de database op de server van Matomo verwijderd. Geaggregeerde rapporten worden niet verwijderd. De servers van Matomo staan in de EU (Duitsland).

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit), en intrekken van verleende toestemming

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeAF BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leaf-wageningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Recht om een klacht in te dienen

Klachten kunnen worden ingediend bij de Functionaris Persoonsgegevens van LeAF (Tiemen Nanninga, via info@leaf-wageningen.nl), evenals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina