Cookieverklaring

De informatie die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website

Datum: 17 augustus 2022
Door: Tiemen Nanninga (functionaris persoonsgegevens), info@leaf-wageningen.nl

Inleiding

De website van LeAF maakt gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leest u het doel hiervan en wat wij doen met de verzamelde informatie. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website in de browser van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Het doel hiervan is om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. 

LeAF BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content aanbieden. In dit Cookiestatement informeren wij u over waarom wij cookies gebruiken, hoe we omgaan met de verzamelde informatie, en wat uw rechten zijn. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de website of diensten van LeAF BV.

Type persoonsgegevens

LeAF BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens, of gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen. Tenzij de jongere toestemming heeft van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leaf-wageningen.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Delen met derden

LeAF zal uw gegevens niet aan derden verschaffen tenzij dit nodig is tenzij dit noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten, of als de correcte werking van de website hierom vraagt. In dat geval zullen wij altijd een verwerkingsovereenkomst afsluiten met de verwerker. We delen sowieso geen gegevens met social media- of advertentiebedrijven.

Beveiliging

LeAF BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@leaf-wageningen.nl.

Acceptatie en verwijderen van Cookies

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verwerken van de verzamelde gegevens is de toestemming die u heeft gegeven bij de melding op de homepage tijdens het eerste bezoek, het gebruik maken van de website, of de voorkeuren die u kunt aanpassen op de Cookie-instellingen van uw browser. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Tevens kunt u bij het eerste bezoek de melding afwijzen, of na het bezoeken van de website de cookies uit uw browser verwijderen. Als u dit niet doet zullen de cookies vanzelf verwijderd worden na de het ingestelde termijn. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Type cookies

De website van LeAF maakt gebruik van twee verschillende soorten cookies, elk met een eigen doel. Dit zijn:

Noodzakelijke cookies:

Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies:

Deze cookies worden ingezet om de website en bijbehorende statistieken te analyseren wij de website kan verbeteren en u van relevante informatie te voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LeAF heeft hier geen invloed op.

Type cookies en specifieke informatie

Er kunnen verschillende cookies geplaatst worden. Deze zijn als volgt:

Noodzakelijke cookies

[informatie nog invullen]

Functionele cookies

Met functionele cookies werkt de website goed, en wordt informatie voor uw volgende bezoek op uw browser opgeslagen. Hiermee zal de website in de toekomst sneller laden. Ook worden de cookies ingezet om de website te verbeteren en te onderhouden.

Naam van de cookie:
Geldigheid cookie: Duur van sessie

Naam van de cookie:
Geldigheid cookie: 2 dagen

Naam van de cookie:
Geldigheid cookie: Maximaal 1 jaar

Analytische cookies

Google Analytics

Het analyseren van anoniem webgedrag. Op deze manier kunnen we onze website verbeteren.

Naam van de cookie: _ga, _gat, _gid, collect

Geldigheid cookie: Maximaal 2 jaar

Cookies van derden

De website van LeAF maakt geen gebruik van cookies van derden. [dit klopt niet, Google Analytics o.i.d. is toch “derden”?]

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit), en intrekken van verleende toestemming

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeAF BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leaf-wageningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Recht om een klacht in te dienen

Klachten kunnen worden ingediend bij de Functionaris Persoonsgegevens van LeAF (Tiemen Nanninga, via info@leaf-wageningen.nl), evenals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem contact op met LeAF

Heeft u interesse in de vacature of wilt u eerst meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Naar onze contactpagina