Iemke Bisschops

 Expert organische reststromen en afvalwaters

Over Iemke

Iemke Bisschops

Iemke werkt sinds 2001 bij LeAF aan projecten op het gebied van de behandeling van huishoudelijke en industriële afvalwaters, het ontwikkelen van nieuwe sanitatieconcepten en de verwerking van organische reststromen. Ze is opgeleid als milieutechnoloog en microbioloog, en door jarenlange ervaring bij LeAF expert op het gebied van anaerobe technologie. Het terugwinnen van grondstoffen zoals schoon water, nutriënten en energie staat centraal in haar werk. Veel projecten vragen om het samenbrengen van LeAF’s brede achtergrondexpertise en nieuwe informatie. Hierbij komt haar vaardigheid in het uitvoeren van grondige en efficiënte literatuurstudie zeer goed van pas, net als het kunnen leggen van verbanden tussen onderwerpen en het analyseren vanuit verschillende invalshoeken. Een perfecte voedingsbodem voor out-of-the-box ideeën.

Iemke geniet ervan om complexe materie te analyseren, te doorgronden en daarna goed en overzichtelijk samen te vatten. Hierbij geeft ze uitgebreid aandacht aan wet- en regelgeving en wat dit betekent voor de toepassing van technologie. Elk project heeft een eigen unieke combinatie van omstandigheden en actoren, waardoor het belangrijk is om een open blik te houden, en de nieuwe en eerder opgedane kennis en ervaringen flexibel toe te kunnen passen.

Wat collega’s over haar zeggen:
Iemke gaat voor de inhoud. Hoe complexer de materie is, hoe meer in haar element ze komt. Als geen ander kan zij een compleet en duidelijk verhaal neer zetten.”

Leer ook onze andere medewerkers kennen: teamoverzicht

Expertises

  • Grondstoffenterugwinning uit afvalwaters en organische reststromen,
  • Biogasproductie en anaerobe processen, vergistingstechnologie;
  • Verwerking van etensresten (GFe);
  • Wettelijk kader rond de verwerking van reststromen en gebruik van de producten daaruit;
  • Zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater,
  • Ontwikkeling van technologische concepten,
  • Opzetten, begeleiden en interpreteren van laboratorium- en pilottesten;
  • Rapporteren van (praktijk)onderzoek en projectresultaten;
  • Literatuuronderzoek.

Projecten van Iemke

Micronutriënten in de Kringloop (MiK)

Sluiten van de micronutriëntenkringloop van een aantal essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende…

Lees meer

Circular Urban Food Production, safe by design

Circular Urban Food Production, safe by design  Veilig hergebruik van bioafval voor voedselproductie In alle EU-lidstaten moeten nutriëntenverliezen voor 2030 fors worden verminderd. Dit is alleen mogelijk als bioafval wordt…

Lees meer

Publicaties

Meer publicaties van Iemke vindt u hier.

Publicaties