GFT en etensresten

Geen afval maar sleutel tot waardevolle grondstoffen

GFT en etensresten in een circulaire economie

De Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten hebben duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Dit gaat in stappen, met doelstellingen voor 2025 en 2030. Het scheiden en vervolgens zo hoogwaardig mogelijk verwerken van GFT-afval en etensresten (GFTe) is dé sleutel tot het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe LeAF u hierbij kan helpen? Wij zorgen ervoor dat u een duidelijk overzicht krijgt van de mogelijkheden voor de verwerking van gescheiden ingezameld GFTe tot hoogwaardige producten. Daarbij kijken wij naar de technologische ontwikkelingen in zowel inzameling als verwerking, het huidige wettelijke kader en natuurlijk ook naar welke toekomstige oplossingen u kunt toewerken.

Bent u benieuwd naar de kansen en uitdagingen voor een goede GFTe-verwerking? Neem dan gerust contact met ons op.

Iemke Bisschops, expert GFT en etensresten

0317 481454

iemke.bisschops@wur.nl

Realisatie van een duurzame toekomst  

“In de toekomst wordt GFTe-afval volledig gescheiden en optimaal (circulair) verwerkt.

Het wordt omgezet in hoogwaardige producten die gebruikt worden om de voedselkringloop te sluiten.” – Iemke Bisschops

Grote ambities, maar een moeizaam traject 

  • Door het bioafval niet gescheiden in te zamelen, komt veel nat en zwaar GFTe-afval bij het restafval terecht. Het verwerken van dit zware afval vraagt veel kostbare energie, en het eventueel nascheiden van andere afvalfracties wordt zo goed als onmogelijk.
  • Voor 2020 was de doelstelling om 75% van het afval gescheiden in te zamelen. Deze doelstelling is door bijna twee-derde van de gemeenten niet gehaald;
  • Zonder concrete acties zal de doelstelling om in 2030 minstens 60% van het gescheiden ingezamelde afval te recyclen ook niet worden gehaald.
  • Het kiezen tussen methodes voor verbeterde inzameling en recycling is heel erg complex. De technologische mogelijkheden zijn zeer divers, sociale en economische effecten zijn moeilijk te voorspellen en er gelden bepalingen uit minstens zes verschillende wettelijke en beleidskaders.
GFT en etensresten

LeAF als uw betrouwbare adviseur

LeAF zet zich in om ook in uw gemeente bij te dragen aan een optimale verwerkingsroute voor gescheiden ingezameld GFTe. We weten dat dé oplossing op dit moment niet voorhanden is en dat elke situatie een andere aanpak nodig heeft.

In gesprek brengen we uw ideeën, uitdagingen, ambities en doelstellingen goed in kaart. Op basis van de gesprekken, technologische mogelijkheden en wettelijke kaders geven we u inzicht in de verschillende manieren waarop u GFTe gescheiden kunt inzamelen, het hoogwaardig kunt verwerken en de herwonnen producten kunt toepassen. Hierbij brengen we de kosten, circulariteit en technologie in kaart, en vergelijken we de verschillende mogelijkheden. We werken samen met ons uitgebreide netwerk, bestaande uit overheden, bedrijven en kennisinstellingen die in verschillende stadia van de ketens zijn betrokken.

Wij bieden praktische inzichten in uw situatie, en geven u het vertrouwen om vervolgstappen te zetten richting een circulaire toekomst.

Circular Urban Food Production, safe by design

Circular Urban Food Production, safe by design  Veilig hergebruik van bioafval voor voedselproductie In alle EU-lidstaten moeten nutriëntenverliezen voor 2030 fors worden verminderd. Dit is alleen mogelijk als bioafval wordt…

Lees meer

Neem contact op met Iemke

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij LeAF?
Of heeft u andere vraag, neem dan gerust contact op! 

0317 481454

iemke.bisschops@wur.nl