De Lettinga Stichting

Duurzame milieutechnologie voor een circulaire wereld

De Lettinga Stichting 

Gatze Lettinga heeft voor zijn onderzoek verschillende grote prijzen gewonnen. De Royal Shell Prize for Sustainable Development and Energy in 2000, de Tyler Prize for Environmental Achievements in 2007 en de Lee Kuan Yew Water Prize in 2009. Het prijzengeld is in een fonds gestort. Het bestuur van Stichting EP&RC heeft hier in 2000 De Lettinga Stichting voor opgericht. Zij merkten dat er wereldwijd grote belangstelling was om de kennis over anaerobe zuivering van reststromen verder te verspreiden. Helaas ontbrak in veel landen vaak het geld voor de financiering van deze projecten. Door een fonds op te richten met het prijzengeld van professor Gatze Lettinga, kon De Lettinga Stichting zich richten op:

  • Het financieel bijdragen aan de opleiding en ontwikkeling van niet-vermogende (aspirant)wetenschappers en studenten, op het vakgebied van duurzame milieutechnologie, door verstrekking van beurzen;
  • Het vergroten van wetenschappelijke kennis van het vakgebied anaerobe zuivering in het algemeen, onder andere door het uitreiken van de Lettinga Award;
  • Het (mede-)financieren van projecten die resulteren in het verbeteren van de leefomgeving door toepassing van duurzame milieutechnologieën.

Op deze manier wordt vervolg gegeven aan het werk van professor Gatze Lettinga, na zijn pensioen in 2001.

Relatie met LeAF 

Het bestuur van Stichting Lettinga Associates (voormalig Stichting EP&RC) vormde tot de fusie ook het bestuur van De Lettinga Stichting. Deze twee stichtingen zijn na de oprichting van LeAF BV gefuseerd en verder gegaan onder de naam De Lettinga Stichting. Lees meer over de achtergrond en historie van LeAF BV op de pagina Ons verhaal.

De Lettinga Stichting is aandeelhouder van LeAF BV. De winsten van de BV worden door de Stichting ingezet om haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Meer informatie over de Stichting, haar bestuur en de ANBI-rapportages kunt u vinden op haar website.

Neem contact op met de Lettinga Stichting

LeAF verzorgt het secretariaat en de administratie van De Lettinga Stichting.

Voor meer informatie over de Stichting en haar werkzaamheden kunt u contact opnemen met LeAF.