Ons verhaal

Van stichting naar sociale bv

Het begin

Een aantal medewerkers van de leerstoelgroep Anaërobe Zuivering van de sectie Milieutechnologie (nu vakgroep Milieutechnologie) van Wageningen UR, hebben op 18 april 1997 de Stichting Environmental Protection & Resource Conservation (EP&RC) opgericht. Als spin-off organisatie van Milieutechnologie was het hoofddoel van de stichting om bij te dragen aan een duurzame bescherming van het leefmilieu, door toepassing van duurzame milieutechnologieën. Daarnaast wilde men ervoor zorgen dat het onderzoek van professor Gatze Lettinga, naar anaerobe processen en hun toepassing, na zijn pensionering zou worden voortgezet.

Gatze Lettinga

Professor Gatze Lettinga was professor Milieutechnologie aan of bij Wageningen UR van 1988 tot 2001. Tijdens zijn loopbaan heeft hij anaerobe zuiveringstechnieken ontwikkeld (UASB-technologie) voor afvalwater. Met deze technieken kan, tegen lage kosten, een groot deel van de CZV omgezet worden in een nuttig product: biogas.

De eerste bevindingen van het onderzoek naar UASB-technologie en gerelateerde processen werden in korte tijd gepubliceerd, en er werden geen patenten aangevraagd op deze technologie. Dit resulteerde in een wereldwijde toepassing van deze innovaties.

Van stichting naar sociale bv

Brug tussen wetenschap en praktijk

 Stichting EP&RC had als doel een brug te slaan tussen wetenschap (universiteiten) en praktijk (adviesbureaus, aannemers, industrieën en overheden). Dit om zo de opgedane anaerobe kennis en technieken breder in de maatschappij te laten landen . EP&RC was afhankelijk van de inkomsten uit donaties, subsidies, advieswerk en educatieve activiteiten, en bleef onafhankelijk van technologieën, investeerders en patenten.

Van Stichting naar BV

Stichting EP&RC is in 2001 verder gegaan als Stichting Lettinga Associates, werkend onder de internationale naam Lettinga Associates Foundation, kortom: LeAF. Zo werd de link met het onderzoek van Lettinga en het anaerobe vakgebied duidelijker. De naam veranderde, maar de idealistische bestaansreden, de activiteiten en de onafhankelijkheid bleven hetzelfde. In de loop der jaren werden zowel de doelstellingen als het werkveld van de stichting breder. Bedrijven en overheidsinstanties maakten in toenemende mate deel uit van de klantenkring. Advieswerk, contractonderzoek en onderwijs werden belangrijkere inkomsten. Dit maakte de overgang van stichting naar BV dan ook logisch. In de loop van 2013 zijn alle activa en passiva en natuurlijk alle medewerkers overgegaan naar LeAF BV. De aandelen van deze BV werden eigendom van De Lettinga Stichting.

Onafhankelijk advies

Ook als BV hecht LeAF waarde aan een onafhankelijke positie. Ondanks de naamswijzigingen, is er niets veranderd aan de initiële doelstelling om bij te dragen aan een duurzame bescherming van het milieu, en zo voor een betere wereld te werken. Doordat LeAF op geen enkele manier gebonden is aan een specifieke technologie of organisatie, hebben we de vrijheid om mee te kunnen denken over de best haalbare oplossingen en hier adviezen over te geven. Naast onafhankelijkheid staan creativiteit, een gedegen en compleet verhaal, flexibiliteit en natuurlijk ook kwaliteit hoog in het vaandel.

Relatie met Wageningen University and Research (WUR)

LeAF is vanuit haar ontstaansgeschiedenis zeer nauw verbonden met de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen UR. Door deze strategische samenwerking kan LeAF de brug tussen milieutechnologisch onderzoek en praktijk slaan. Toegang tot elkaars netwerk en expertise zijn voor zowel LeAF als Milieutechnologie van grote waarde. Er wordt samengewerkt in verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten. Ook fysiek is LeAF nog altijd verbonden aan Milieutechnologie. Wij huren onze kantoor- en laboratoriumruimtes van Wageningen UR. Hierdoor hebben wij toegang tot state- of-the-art laboratorium- en analysefaciliteiten, en de meest recente wetenschappelijke inzichten en publicaties.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina