Onze expertise

Hoe wij werken voor een betere wereld

Hoe wij werken voor een betere wereld

Bij LeAF doen we toegepast onderzoek naar en geven advies over het terugwinnen en veilig hergebruiken van grondstoffen uit organische reststromen, en behandeling van reststromen voor lozing in het milieu. Zo werken we aan bruikbare oplossingen voor veilig en circulair omgaan met verschillende afval- en afvalwaterstromen.

Onze benadering kenmerkt zich door een persoonlijke en doelgerichte aanpak die veelal uit maatwerk bestaat. De kernexpertise komt uit de milieutechnologie: ontwikkeling van toegesneden concepten, en inzet van de juiste technologie om zo efficiënt en effectief mogelijk grondstoffen uit reststromen terug te winnen en/of te zuiveren. Maar de technologie staat nooit op zichzelf: een geïntegreerde aanpak is cruciaal voor het vinden van oplossingen en voor een succesvolle implementatie van die oplossing. We vertrouwen op onze juridische, economische en sociale expertise en ervaring om tot een goed onderbouwd advies te komen. Waar nodig werken we samen met externe organisaties uit ons uitgebreide netwerk.

Onze diensten

We zetten onze expertises in voor verschillende soorten diensten. Wij helpen u graag met het uitvoeren van onder andere:

  • Toegepast onderzoek: hier ligt de focus op laboratorium– en literatuuronderzoek. Voor deze onderzoeken hebben wij toegang tot de faciliteiten van Wageningen UR;
  • Scenario- en haalbaarheidsstudies: deze maken de technologische, financiële, juridische en sociaal-maatschappelijke implicaties van circulaire omgang met reststromen inzichtelijk. Hierbij maken we circulaire ambities en doelstellingen zo concreet en uitvoerbaar mogelijk;
  • Advies- en begeleidingstrajecten: hierin stellen we onze expertise, ervaring en netwerken beschikbaar. Te denken is aan onder andere conceptontwikkeling, stakeholderworkshops, brainstormsessies en het inzichtelijk maken van complexe (juridische) aspecten omtrent terugwinning van grondstoffen, zuivering van reststromen en hergebruik
  • Opzetten van circulaire projecten: wij hebben ruime ervaring met het opzetten, aanvragen en uitvoeren van nationale en internationale projecten, waaronder EU (FP6, FP7, H2020), RVO (PvW, DHI), NWO en TKI. Ook zetten we ons grote netwerk in om circulaire projecten in Nederland op te zetten.
Expertises van LeAF

Ontdek onze expertises:

Nieuwe Sanitatie

Grondstoffen terugwinnen uit huishoudelijk afvalwater en doelmatige zuivering zijn essentieel in een circulaire economie. Met ruim 25 jaar ervaring is LeAF dé expert op het gebied van Nieuwe Sanitatie.

Lees meer

Laboratorium

Met laboratoriumtesten op maat, geeft LeAF u de antwoorden waar u mee verder kunt.

Lees meer

Microverontreinigingen

Medicijnresten, PFAS en andere microverontreinigingen krijgen terecht veel aandacht. LeAF geeft u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en de best passende verwijderingstechnologieën.

Lees meer

GFT en etensresten

GFT en etensresten zijn een goede bron van grondstoffen. Helaas is inzameling en hoogwaardige recycling hiervan niet eenvoudig. LeAF helpt u met het vinden van de beste strategie om uw doelstellingen te bereiken.

Lees meer

Grondstoffenterugwinning

Reststromen zijn een bron van belangrijke grondstoffen. LeAF denkt met u mee en zorgt ervoor dat u concrete stappen kunt zetten richting een circulaire wereld.

Lees meer

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina