Nieuwe Sanitatie

Afvalwater benaderen vanuit de potentie 

Doelmatig en circulair omgaan met afvalwater

De Nederlandse watersector en gemeenten staan momenteel voor één van de grootste uitdagingen: het duurzaam omgaan met afvalwater. Een uitdaging waarvoor geen pasklaar antwoord is.

Nieuwe Sanitatie stelt u in staat om uw duurzaamheidsdoelstellingen voor de (afval)waterketen wél te behalen. Hoe LeAF u hierbij kan helpen? Wij zorgen ervoor dat u concrete stappen kunt zetten om Nieuwe Sanitatie toe te passen. Zowel in stedelijke omgeving als in het buitengebied. Dit doen wij door het maken van QuickScans, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en uitgebreid onderzoek. De uitkomsten presenteren wij u in een overzichtelijk en onderbouwd advies.

Bent u benieuwd naar de kansen en belemmeringen voor een circulaire waterketen in uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Tiemen Nanninga, expert Nieuwe Sanitatie

+31 640722019

tiemen.nanninga@wur.nl

Tiemen Nanninga
Nieuwe Sanitatie heeft de toekomst

Realisatie van een leefbare omgeving in de toekomst

“De toekomst is een wereld waarin alle grondstoffen uit het afvalwater worden herwonnen.
Zo creëren we een circulaire, fijne en duurzame leefomgeving die niet belastend is voor mens, natuur en milieu.” – Tiemen Nanninga

Wat is er mogelijk als we stappen zetten?

  • Als we problemen zoals grondstoffenschaarste, stijgende prijzen, milieuvervuiling en klimaatverandering het hoofd willen bieden, moeten we afvalwater niet blijven zien als afval, maar als essentieel voor een circulaire economie;
  • Om de kosten per huishouden niet verder te laten stijgen, moeten we ons afvalwater op een duurzame manier behandelen;
  • Bij het zuiveren van afvalwater gaan op dit moment veel grondstoffen verloren. Een goed voorbeeld hiervan is fosfaat. Want wanneer we het afvalwater aan het begin van de keten scheiden, kan 70% van het fosfaat teruggewonnen worden.

LeAF als uw betrouwbare adviseur

LeAF zet zich in om ook in uw omgeving Nieuwe Sanitatie toe te passen. Wij weten dat elke situatie anders is en daarom behandelen we elk vraagstuk ook anders. Maatwerk is voor ons het uitgangspunt. Wij luisteren en zullen doorvragen zodat we uw ideeën, problemen, ambities en doelstellingen goed in kaart kunnen brengen. Dit zorgt voor direct toe te passen, concrete en haalbare adviezen.

Hierbij houden we rekening met technologische, economische, juridische en omgevingsfactoren die allemaal invloed hebben op uw situatie. LeAF ondersteunt u en zorgt dat de juiste personen op het juiste moment bij uw vraagstuk betrokken zijn. We ontzorgen u tijdens het gehele voortraject: van eerste idee tot en met het aanvragen van offertes. Daarnaast begeleiden we u bij de monitoring, evaluatie en rapportage.

Door onze kennis én door ons netwerk weten wij precies welke stakeholders wanneer in het proces betrokken moeten zijn, zodat zij en u niet voor verrassingen komen te staan. Dit alles is het resultaat van 25 jaar ervaring in het samenwerken met verschillende overheden en instanties.

BlueCity Circulair Water

BlueCity Circulair Water  Naar een circulaire (afval)waterketen in 2050 – BlueCity, Rotterdam Alliantie Waterkracht werkt naar een circulaire (afval)waterketen in Rotterdam in 2050. Dit samenwerkingsverband bestaat de Gemeente Rotterdam, Gemeente…

Lees meer

Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

In het I-QUA-project zijn op 6 pilotlocaties innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologieën aangelegd, verspreid over het buitengebied in zuid Nederland en Vlaanderen. Technologieën die het milieu beschermen en terugwinnen van grondstoffen mogelijk maken….

Lees meer

Neem contact op met Tiemen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij LeAF?
Of heeft u andere vraag, neem dan gerust contact op! 

+31 640722019

tiemen.nanninga@wur.nl

Tiemen Nanninga