Grondstoffenterugwinning en -hergebruik

Van lineair naar circulair

Concrete stappen richting een circulaire wereld

Een van de hoofdthema’s binnen de circulaire economie is het duurzaam en circulair verwerken van reststromen. Deze reststromen zijn namelijk een bron van cruciale grondstoffen zoals water, organische stof, nutriënten en energie.

Hoe LeAF u kan helpen bij het verwerken van reststromen? Door uw mogelijkheden in kaart te brengen én door het in de praktijk te testen, zorgen wij ervoor dat u concrete stappen kunt zetten richting een circulaire wereld.

Elke reststroom vraagt om een unieke aanpak. Of het nu gaat om organische reststromen van huishoudens, uit de landbouw of uit de industrie. Onze aanpak is gericht op het gehele systeem, van inzameling en verwerking tot de toepassing van teruggewonnen grondstoffen. Hierbij verliezen wij nooit doelmatigheid en veiligheid uit het oog. Bent u benieuwd naar de kansen en uitdagingen voor grondstoffenterugwinning en hergebruik in uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wouter de Buck, expert Grondstoffenterugwinning

06 5024 8447

wouter.debuck@wur.nl

Wouter de Buck
Grondstoffen voor kringloopsluiting

Naar volledig gesloten kringlopen

“In de toekomst worden grondstoffen niet meer verspild, maar teruggebracht in de kringloop. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik blijven maken van grondstoffen die essentieel zijn om als mens en dier te overleven.” – Wouter de Buck

We moeten nu handelen

  • In de eerste helft van het jaar hebben alle Nederlanders gezamenlijk al meer natuurlijke hulpbronnen verbruikt dan het Nederlandse ecosysteem in een jaar kan vernieuwen. We verbruiken nu de reserves van de toekomst;
  • De manier waarop we grondstoffen behandelen heeft een grote impact op het milieu. Niet alleen de schade door het winnen hiervan, maar ook door de uitstoot van de eenmalige gebruikte grondstoffen naar water, bodem en lucht;
  • Door grondstoffen terug te winnen voor hergebruik worden we minder afhankelijk van import. Ons huidige systeem is namelijk heel gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen in de regio’s waar grondstoffen als kalium (Rusland en Belarus) en fosfaat (Westelijke Sahara en China) vandaan komen.
Grondstoffen

LeAF als uw betrouwbare adviseur

Elke omgeving kan aangepast worden naar een circulair systeem. Geen enkele situatie is hetzelfde. Dit vraagt om maatwerk. Wij kijken graag, samen met u, naar uw ambities en doelstellingen zodat we een oplossing kunnen bieden voor uw vraagstuk. Het terugwinnen van grondstoffen en deze duurzaam toepassen is ons uitgangspunt. Ons werk omvat meer dan technologie, want het creëren van een circulaire wereld is bijna onmogelijk zonder inzicht in bijvoorbeeld de complexe wet- en regelgeving. Wij onderzoeken daarom ook de economische, wettelijke en veiligheidsaspecten en zorgen ervoor dat de juiste personen betrokken zijn bij het hele proces. Wij zetten hierbij onze kennis en expertise in die we de afgelopen 25 jaar hebben opgedaan. Zo kunnen wij ook voor u een passende oplossing bieden richting duurzame gesloten kringlopen.

Micronutriënten in de Kringloop (MiK)

Sluiten van de micronutriëntenkringloop van een aantal essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen wettelijke, milieukundige, economische en technologische kaders. De focus ligt op het directe (via de micronutriënten bevattende…

Lees meer

Neem contact op met Wouter

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij LeAF?
Of heeft u andere vraag, neem dan gerust contact op! 

06 50248447

wouter.debuck@wur.nl