Els Schuman

 Expert microverontreinigingen & teamleider laboratorium

Over Els

Els Schuman

Els Schuman is opgeleid als milieutechnoloog en heeft zich gespecialiseerd op het thema microverontreinigingen, waar ze inmiddels met veel plezier meer dan 10 jaar aan werkt. Ze heeft veel kennis over de verschillende stoffen, hun gedrag op de rwzi en hoe ze met aanvullende technologieën vergaand kunnen worden verwijderd. Desk- en literatuurstudies horen bij haar activiteiten. Daarnaast zijn ook het opzetten, uitvoeren en interpreteren van laboratorium- en pilottesten op dit thema een belangrijk deel van haar werk. Naast inhoudelijk expert is Els ook teamleider van het laboratorium, waar ze er voor zorgt dat de grote verscheidenheid aan testen degelijk en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Andere kernwaarden zijn zorgvuldigheid en duidelijke communicatie. Ze zorgt er samen met haar collega’s voor dat alles soepel verloopt: zowel het praktische labwerk als de onderlinge afstemming en samenwerking.

Wat collega’s over haar zeggen:
“Els weet precies waar ze het over heeft, is nieuwsgierig en werkt keihard om haar kennis nuttig te gebruiken. Daarnaast is ze een vrolijke en vriendelijke collega.”

Leer ook onze andere medewerkers kennen: teamoverzicht

Expertises

 • Gedrag van medicijnresten in rwzi’s;
 • Toepassing aanvullende technologieën zoals actieve kool (PACAS technologie) en ozon;
 • Dataverwerking, interpretatie en rapportage van lab- en pilotresultaten;
 • Desk- en literatuurstudies op het gebied van microverontreinigingen;
 • Testen voor verwijdering van microverontreinigingen, waaronder ozontesten en adsorptietesten met actieve kool;
 • Biogasproductie uit organische reststromen (e.g. bepaling BMP);
 • Aerobe testen zoals OECD301F en nitrificatietesten;
 • Ontwikkeling van nieuwe testen en analysemethoden;
 • Opzetten van laboratoriumonderzoek op maat.

Projecten van Els

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor de verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht. Hierbij is…

Lees meer

Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

De toepassing van actieve kool is een bewezen en effectieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen. Echter hebben de meest gangbare poeder actieve kolen een fossiele oorsprong en daarmee een…

Lees meer

Publicaties

 • STOWA rapportage 2021-24: Laboratoriumtesten duurzame alternatieven actiefkool (IPMV)
 • C. Lott, A. Eich, D. Makarow, B. Unger, M. van Eekert, E. Schuman, M. Segre Reinach, M. T. Lasut and M. Weber (2021) Half-Life of Biodegradable Plastics in the Marine Environment Depends on Material, Habitat, and Climate Zone, Frontiers in Marine Science vol. 8, article 662074.
 • STOWA rapportage 2020-23: Haalbaarheidsstudie PAC-O3 voor de verwijdering van microverontreinigingen
 • STOWA rapportage 2018-46: Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie.
 • STOWA rapportage 2018-02: PACAS, poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen.
 • K. Kujawa-Roeleveld, E. Schuman (2008) Biodegradability of selected pharmaceuticals. Deliverable of EU SWITCH project.

Meer publicaties van Els vindt u hier.

Publicaties