Laboratorium

 Resultaten waarmee u verder kunt

Onderzoek als basis voor de toekomst

Reststromen zoals slib, mest, afvalwater en GFT zijn een bron van herbruikbare grondstoffen waaronder energie, (organische) meststoffen en schoon water. Voor een goede verwerking is het noodzakelijk om de eigenschappen van (rest)stromen te kennen. Die specifieke kennis maakt het mogelijk om het potentieel aan grondstoffen maximaal te benutten.

Hoe LeAF u verder helpt? Ons laboratorium heeft uitgebreide faciliteiten voor het uitvoeren van diverse testen die inzicht geven in de mogelijkheden voor behandeling van afvalwater en andere reststromen. Of het nu gaat om een standaardtest of een maatwerktraject: wij denken met u mee over de beste opzet en zorgen ervoor dat u bruikbare informatie krijgt waarmee u stappen kunt zetten.

Benieuwd welke testen wij kunnen inzetten om uw vraag te beantwoorden?
Neem dan contact op met Iemke Bisschops of Els Schuman.

Els Schuman, laboratoriumexpert

+31317485264

els.schuman@wur.nl

Iemke Bisschops, laboratoriumexpert

+31317481454

iemke.bisschops@wur.nl

Ons laboratorium levert testen op maat

Altijd de beste optie kiezen

“Iedere situatie is uniek. Daarom verdient elk vraagstuk de nodige aandacht. Zo kan exact worden beoordeeld wat de beste testopzet is.
Daarmee krijgt u de informatie die nodig is om de beste keuze te kunnen maken.” – Els Schuman en Iemke Bisschops

Zonder goed onderzoek geen onderbouwde keuzes

 • Het weglaten van onderzoek creëert een blinde vlek. Een goed voorbeeld hiervan is de productie van biogas: door het potentieel van een reststroom niet te testen met een BMP test, weet u niet of vergisting de optimale verwerkingsroute is. Het gevolg hiervan kan zijn dat de capaciteit van een vergister niet optimaal benut wordt en er minder energie wordt geproduceerd dan verwacht;
 • Om een bruikbaar resultaat te krijgen is in veel gevallen een test nodig die speciaal is afgestemd op de situatie. Anders wordt er data verkregen die uiteindelijk niet goed bruikbaar blijkt om de juiste keuzes te maken. Goed onderzoek vraagt niet per definitie om een complexe testopstelling, maar wel om maatwerk en flexibiliteit.
Ons laboratorium, biogastest
Ons laboratorium, adsorptietest

LeAF als uw betrouwbare partner

Geen enkele situatie is gelijk. Door met u in gesprek te gaan onderzoeken wij welke testopzet uw vraag gaat beantwoorden. Ook tijdens en na de uitvoering denken wij met u mee. We interpreteren de resultaten vanuit uw specifieke context. Voor ons is het belangrijk dat u testresultaten ontvangt waarmee u verder kunt.

Wij hebben uitgebreide expertise met een grote variatie aan laboratoriumtesten met organische reststromen en afvalwaters. Bijvoorbeeld de BMP test. Dit is een standaardtest die we al meer dan 20 jaar met grote zorgvuldigheid uitvoeren. Wij borgen de kwaliteit van deze testen door periodiek mee te doen met Europese ringtesten. Een ander thema dat volop in de belangstelling staat is de verwijdering van organische microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit rwzi-effluent.

Biologische testen, zoals:

 • BMP (Biochemisch Methaan Potentieel) testen
  (bijvoorbeeld de tests uitgevoerd voor dit Europese ringonderzoek)
 • Anaerobe afbreekbaarheidstesten
 • BZV5, OECD301F, en andere aerobe afbreekbaarheidstesten
  (bijvoorbeeld dit onderzoek naar de afbreekbaarheid van bioplastics)
 • Nitrificatietesten
 • Denitrificatietesten
 • Toxiciteitstesten (met anaeroob of actief slib)
 • Methanogene activiteitstesten
 • Restgastesten
  (bijvoorbeeld dit onderzoek naar de methaanemissie van mest)

Testen voor de verwijdering van microverontreinigingen, zoals:

 • Adsorptietesten met actieve kool
  (bijvoorbeeld dit onderzoek naar duurzame actieve kolen)
 • Ozon batchtesten

Neem contact op met Iemke of Els

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij LeAF?
Of heeft u andere vraag, neem dan gerust contact op! 

Els Schuman, laboratoriumexpert

+31317485264

els.schuman@wur.nl

Iemke Bisschops, laboratoriumexpert

+31317481454

iemke.bisschops@wur.nl