Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met Poederkool-technologie (PACAS)

Praktijktest binnen het project de Schone Maaswaterketen

Microverontreinigingen aanwezig in huishoudelijk afvalwater worden niet volledig verwijderd in conventionele RWZI’s waardoor ze met gezuiverd rioolwater in oppervlaktewater terecht kunnen komen. LeAF heeft onderzocht of door dosering van poederkool aan het zuiveringsproces van huishoudelijk afvalwater de concentratie microverontreinigingen vergaand kunnen worden verlaagd. Hiervoor is een PACAS-praktijkproef uitgevoerd binnen het project de Schone Maaswaterketen.

De waterbedrijven en waterschappen langs de Maas werken met elkaar samen in het consortium Schone Maaswaterketen om de waterkwaliteit van deze rivier duurzaam te verbeteren. Een belangrijk doel is het terugdringen van microverontreinigingen. Het doseren van poederkool in het zuiveringsproces (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) is een innovatieve methode voor de verwijdering van microverontreinigingen waarmee in Duitsland en Zwitserland op kleine schaal ervaring is opgedaan.

Opdrachtgever

Status

Team

STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen

Afgerond

Els Schuman (contactpersoon)
Kasia Kujawa-Roeleveld

Partners

Royal HaskoningDHV

Activiteiten:

Door middel van een praktijktest is geanalyseerd of PACAS effectief was voor de verwijdering van microverontreinigingen. Uit de resultaten is gebleken dat PACAS effectief is. Er is voor PACAS gekozen omdat dit een innovatieve technologie was die in andere landen effectief was gebleken.

LeAF heeft de dosering van een lage concentratie poederkool in het actief slibproces (PACAS technologie) onderzocht op effectiviteit en efficiëntie voor de verwijdering van microverontreinigingen op de RWZI. De resultaten laten zien dat het gemiddelde verwijderingsrendement van een groot aantal stoffen aanzienlijk wordt verhoogd met deze technologie. Ook blijkt dat de milieurisico’s van organische microverontreinigingen in het effluent van de rwzi duidelijk afnemen na de dosering van poederkool.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina