Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

 Zoetwaterfabriek AWZI De Groote Lucht

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor de verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht. Hierbij is gekeken naar vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en pathogenen. De activiteiten van LeAF bestonden uit de interpretatie van analyseresultaten en het opstellen van de STOWA rapportage.

Met de realisatie van het pilotproject ‘Zoetwaterfabriek De Groote Lucht’ zal het effluent van AWZI De Groote Lucht gedeeltelijk binnendijks worden gehouden en als voeding dienen voor een waterharmonica die vervolgens de Krabbeplas (zwemwater) en een deel van het gebied van Delfland gaat doorspoelen. Dit hergebruik van gezuiverd afvalwater is mogelijk, mits dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Met de pilot is onderzocht welke verwijderingsrendementen kunnen worden gehaald met de aanvullende zuiveringsstap. Meerdere configuraties zijn getest, met ozonisatie als kern van alle configuraties. Een uitgebreid analysepakket is opgesteld, bestaande uit nutriënten en macroparameters, een uitvoerige lijst van organische microverontreinigingen, bioassays, pathogenen en zware metalen. De procescondities van de toegepaste zuiveringstechnieken en de analyseresultaten zijn vervolgens gebruikt om kentallen te produceren voor de ontwerpgrondslagen en kosten van full-scale installaties op basis van de meest optimale procesconfiguratie.

Opdrachtgever

Status

Team

Hoogheemraadschap Delfland

Afgerond

Els Schuman (contactpersoon)
Kasia Kujawa-Roeleveld

Partners

Geen

Activiteiten:

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een pilotonderzoek uitgevoerd naar nieuwe technieken voor het nabehandelen van AWZI effluent om het geschikt te maken als bron voor zoetwater. Tijdens pilotproject ‘Zoetwaterfabriek De Groote Lucht’ werd het effluent van AWZI De Groote Lucht, welke momenteel loost op ‘t Scheur, gedeeltelijk binnendijks gehouden en diende als voeding voor een waterharmonica die vervolgens de Krabbeplas (zwemwater) en een deel van het gebied van Delfland doorspoelden. Dit hergebruik van gezuiverd afvalwater is mogelijk, mits dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 

In het pilotproject werd een deel van het effluent van AWZI De Groote Lucht nabehandeld voor de vergaande verwijdering van microverontreinigingen en de inactivatie van pathogenen. Deze nabehandeling bestond uit een ozonisatiestap gevolgd door zand- of koolfiltratie. De aanvoer voor de ozoninstallatie kon zowel het effluent van de full-scale zandfilters zijn of het behandelde water direct afkomstig van de nabezinktanks

LeAF heeft de klant geholpen om de verscheidenheid en veelheid aan analyseresultaten te interpreteren en te relateren aan andere ervaringen en kennis op het gebied van microverontreinigingen. Daarnaast is gezamenlijk met de klant een STOWA rapportage opgesteld.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina