Circular Urban Food Production, safe by design

 Veilig hergebruik van bioafval voor voedselproductie

In alle EU-lidstaten moeten nutriëntenverliezen voor 2030 fors worden verminderd. Dit is alleen mogelijk als bioafval wordt ingezet voor voedselproductie, wat potentieel kan leiden tot (her)introductie van verontreinigingen in de voedselketen. Dit project ontwikkelt daarom een ‘safe by design’ aanpak om voedselveiligheid en naleving van regelgeving te kunnen waarborgen bij hergebruik van bioafval.

Volgens de ambities van de Europese Green Deal moeten nutriëntenverliezen uit het agrifood-systeem (-50%) en de toepassing van nutriënten in agrifood-productie (-20%) uiterlijk 2030 worden verminderd. Daarnaast hebben lidstaten de verplichting om in 2030 tenminste 60% van hun gemeentelijk afval te recyclen of voor te bereiden op hergebruik. Als gevolg hiervan zijn gemeenten dringend op zoek naar manieren om de kwaliteit van afvalscheiding te verbeteren, het volume van bioafval inzameling te vergroten en opties te ontwikkelen voor de verwaarding van bioafval.

Diverse initiatieven streven ernaar bioafval om te zetten in hoogwaardige producten, zoals ethanol, en voor de productie van biogas. Deze processen gebruiken echter voornamelijk de CHO-fractie, terwijl de fractie met nutriënten een ‘afval’ status behoudt die de toepassing beperkt. Bovendien kan bioafval verontreinigd zijn met pathogenen. In een volledig circulair agrifood-systeem kunnen persistente organische en/of anorganische chemische verontreinigingen zich ophopen in de bodem of voedsel. Daarom moeten milieu- en voedselveiligheid een van de leidende principes zijn voor het recyclen van bioafval.

Opdrachtgever

Status

Team

Ministerie van LNV

Uitvoering

Activiteiten

In dit project worden algemene principes ontwikkeld voor een veilige productie van gewassen met bioafval als bron van nutriënten, water, CO2 en energie. Deze principes worden ontwikkeld op basis van een diverse groep bioafval stromen, zodat het vertaald kan worden naar zoveel mogelijke types bioafval. We streven naar een holistische aanpak door kritieke punten voor voedselveiligheid te identificeren binnen de volledige cyclus van bioafval naar voedselproductie, en analyses uit te voeren om potentiële gevaren te kwantificeren. Daarom wordt in het project gekeken naar o.a. de juridische aspecten, logistieke belemmeringen en de samenstelling van verschillende bioafval stromen van gemeenten en bedrijven. Hierbij gaat het om de voedingswaarde en de aanwezigheid van voedselveiligheidsrisico’s in de verwerking en gegenereerde producten.

LeAF werkt binnen het project specifiek aan activiteiten rondom wet- en regelgeving, het identificeren van kritische controlepunten, een HACCP plan, de evaluatie van gebruikstoepassingen (van op bioafval gebaseerde producten) en disseminatie.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina