Duurzaam watergebruik in verblijfsrecreatie Zeeland

Projectleiding en begeleiding van drie pilots

Zoet water is een schaarse grondstof in Zeeland. LeAF begeleidt en ondersteunt drie grote Zeeuwse campings om water te gaan besparen en hergebruiken. Het project beoogt systemen te ontwikkelen en demonstreren gericht op het duurzaam (her)gebruik van water door recreatiebedrijven in Zeeland, rekening houdend met de gastbeleving en het verdienmodel van de ondernemers. De recreatiebedrijven betreffen drie campings die mogelijkheden onderzoeken om waterbesparing, circulair watergebruik en/of de inzet van alternatieve waterbronnen te realiseren waarmee de waterafdruk kan worden verkleind. De campings ontwikkelen in het kader van dit project individuele pilots waarin diverse methoden van water (her)gebruik worden gedemonstreerd en gemonitord.

De resultaten van het project zijn hier te vinden!

Opdrachtgever

Status

Team

Economische Impuls Zeeland

Afgerond

Activiteiten:

LeAF verzorgt namens Economische Impuls Zeeland het projectmanagement en denkt inhoudelijk mee over de realisatie en monitoring van de pilots. 

De volgende pilots worden uitgevoerd met betrekking tot (her)gebruik van water per camping:

  • Camping Olmenveld: verwijdering van medicijnresten uit afvalwater om gezuiverd water beschikbaar te stellen aan de landbouw; 
  • Camping Weltevreden: zuivering van regenwater en brak grondwater om in te zetten als huishoudwater voor toiletten en bevloeiing van planten; 
  • Strandpark De Zeeuwse Kust: zuivering en hergebruik van afvalwater. 

Naast ontwikkeling en realisatie van bovenstaande pilots wordt er binnen het project aandacht besteed aan bewustwording van campinggasten ten aanzien van water (her)gebruik. Onderdeel hiervan vormt enquêtering van campinggasten over de vakantiebeleving in relatie tot de pilots. Daarnaast wordt aandacht besteed aan communicatie over de voortgang en resultaten van het project.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina