Project: Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

Project: Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

In het I-QUA-project zijn op 6 pilotlocaties innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologieën aangelegd, verspreid over het buitengebied in zuid Nederland en Vlaanderen. Technologieën die het milieu beschermen en terugwinnen van grondstoffen mogelijk maken. LeAF was nauw betrokken bij de ontwikkeling, begeleiding, aanleg en monitoring van verschillende pilots, en heeft de inhoudelijke eindrapportage verzorgd.