Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

De toepassing van actieve kool is een bewezen en effectieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen. Echter hebben de meest gangbare poeder actieve kolen een fossiele oorsprong en daarmee een hoge CO2 footprint. Er komen steeds meer duurzamer geproduceerde poederkolen op de markt. LeAF heeft in haar laboratorium deze duurzame poederkolen getest met veelbelovende resultaten.

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

Pilotonderzoek ozon en zandfiltratie

In het onderzoeksproject Zoetwaterfabriek is door Hoogheemraadschap Delfland pilotonderzoek verricht naar het toepassen van ozonisatie en zandfiltratie voor de verbetering van de effluentkwaliteit van AWZI De Groote Lucht. Hierbij is gekeken naar vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en pathogenen. De activiteiten van LeAF bestonden uit de interpretatie van analyseresultaten en het opstellen van de STOWA rapportage.

Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met Poederkool-technologie (PACAS)

Verwijdering microverontreinigingen uit afvalwater met Poederkool-technologie (PACAS)

Microverontreinigingen aanwezig in huishoudelijk afvalwater worden niet volledig verwijderd in conventionele RWZI’s waardoor ze met gezuiverd rioolwater in oppervlaktewater terecht kunnen komen. LeAF heeft onderzocht of door dosering van poederkool aan het zuiveringsproces van huishoudelijk afvalwater de concentratie microverontreinigingen vergaand kunnen worden verlaagd. Hiervoor is een PACAS-praktijkproef uitgevoerd binnen het project de Schone Maaswaterketen.