Duurzame poederkolen, zijn ze effectief?

 Adsorptietesten met geselecteerde medicijnen

De toepassing van actieve kool is een bewezen en effectieve technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen. Echter hebben de meest gangbare poeder actieve kolen een fossiele oorsprong en daarmee een hoge CO2 footprint. Er komen steeds meer duurzamer geproduceerde poederkolen op de markt. LeAF heeft in haar laboratorium deze duurzame poederkolen getest met veelbelovende resultaten.

Binnen het innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit Afvalwater’ is een onderzoek naar duurzame poederkolen uitgevoerd, als alternatief voor de poederkolen op basis van steenkool/bruinkool. In de eerste fase van dit onderzoek is een shortlist van de 9 meest kansrijke duurzame poederkolen opgesteld. LeAF is gevraagd om adsorptietesten uit te voeren met deze duurzame poederkolen en de verwijderingsrendementen van microverontreinigingen vast te stellen op RWZI effluent en vervolgens deze resultaten te vergelijken met een referentiekool (geproduceerd uit een fossiele grondstof). Hieruit bleek dat een aantal duurzame poederkolen tenminste net zo effectief waren in de verwijdering van de 19 geanalyseerde microverontreinigingen als de referentiepoederkool. De effectiviteit van de andere duurzame poederkolen was vergelijkbaar of lager dan de referentiepoederkool.

Opdrachtgever

Status

Team

STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen

Afgerond

Els Schuman (contactpersoon)
Kasia Kujawa-Roeleveld

Partners

STOWA
Tauw
Royal HaskoningDHV
Witteveen&Bos

Activiteiten:

Steeds meer worden aanvullende technologieën toegepast op rwzi’s – of zijn hier plannen voor, om vergaand microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. Hierbij is duurzaamheid ook van belang. De toepassingen van actieve kool is een van deze technologieën, die nog interessanter zal worden als de CO2 footprint verder zal afnemen.

LeAF heeft met 9 duurzame poederkolen en 1 referentie poederkool adsorptietesten uitgevoerd om de verwijderingsrendementen van microverontreinigingen met RWZI effluent vast te stellen voor deze kolen. Het bleek dat een aantal duurzame poederkolen een vergelijkbaar gemiddeld rendement van de 11 gidstoffen kon behalen als de referentie. Met de meest veelbelovende duurzame poederkolen kan een vervolgtest worden uitgevoerd met verschillende doseringen. Hiermee kan worden bepaald of de duurzame poederkolen ook in een lagere dosering nog effectief blijven. Ook is aanbevolen om deze duurzame poederkolen in de praktijk te testen.

Tijdens de adsorptietest zijn de verwijderingsrendementen van 19 microverontreinigingen (11 gidstoffen en 8 kandidaatgidstoffen) en het gemiddelde hiervan bepaald. De adsorptietesten geven een beeld van de effectiviteit van een poederactiefkool. Door deze test uit te voeren met de duurzame poederkolen en een referentie poederkool kan de effectiviteit van de duurzame poederkolen worden vergeleken met die van een poederkool geproduceerd uit een fossiele grondstof.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina