Voedselrestvermalers voor effectieve en hoogwaardige GFe-inzameling

 Deskstudie naar de uitgangspunten en randvoorwaarden voor toepassing in hoogbouw

Het verbeteren van gescheiden inzameling van GFe is een belangrijk ambitie van veel gemeentes in Nederland omdat deze reststroom dan circulair kan worden ingezet. Met name in hoogbouw blijkt het moeilijk om deze ambitie te realiseren. Eén van de mogelijke opties voor het verbeteren van de inzameling van GFe is het inzetten van voedselrestvermalers.

LeAF heeft in opdracht van devier grote gemeenten een deskstudie uitgevoerd naar de uitgangspunten en randvoorwaarden voor toepassing van voedselrestenvermalers in hoogbouw, voor effectieve inzameling en hoogwaardige verwerking. Eerst is onderzocht wat de wereldwijde praktijkervaringen met voedselrestenvermalers in hoogbouw en laagbouw zijn, hoeveel GFe-afval er potentieel in Nederlandse hoogbouw ingezameld kan worden en wat de mogelijkheden zijn om vermalen GFe-afval te verwerken. Op basis van de gevonden informatie zijn verschillende scenario’s bedacht voor de toepassing van vermalers in de Nederlandse hoogbouw en hoe het ingezamelde materiaal vervolgens getransporteerd en verwerkt zou kunnen worden. Een adviesgroep met deelnemers van o.a. de vier grote gemeenten, projectontwikkelaars en onderzoekers is nauw betrokken geweest bij het hele traject. De scenario’s die volgens de adviesgroep het meest veelbelovend zijn, zijn op een groot aantal criteria geëvalueerd aan de hand van het door LeAF ontwikkelde Value Case Model (VCM) en vervolgens een kostenindicatie berekend.

Opdrachtgever

Status

Team

Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Utrecht

Afgerond

Iemke Bisschops (contactpersoon)
Sanna Melita
Jan Weijma
Tiemen Nanninga

Partners

Gemeente Amsterdam, Team Afval & Grondstoffen

Context en activiteiten:

De  vier grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben grote ambities op het gebied van circulariteit. Daarnaast hebben alle Nederlandse gemeenten de doelstelling om op korte termijn grote stappen te zetten in het reduceren van de hoeveelheid restafval, en daaraan gekoppeld het sterk verbeteren van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en etensresten (GFe-afval). Met name in hoogbouw blijkt het moeilijk om de inzameling te verbeteren: gemiddeld wordt daar slechts 20% van het GFe ingezameld, als er al gescheiden inzameling plaats vindt. Hierdoor is het vooral voor de grote steden moeilijk om de ambities te verwezenlijken, en zijn zij op zoek naar manieren om ook in hoogbouw succesvol GFe in te kunnen zamelen. Eén van de mogelijke opties is het inzetten van voedselrestenvermalers.

LeAF heeft een overzicht gegeven van ervaringen met voedselrestenvermalers, de potentie tot gescheiden GFe inzameling in Nederlandse hoogbouw en de mogelijke verwerkingsroutes. Daarnaast zijn een aantal inzameling- en verwerkingsroutes geselecteerd door keuzes te maken in verschillende onderdelen zoals inzameling met vacuum of vrij verval en lokale (in een nutsgebouw) verwerking of juist decentrale verwerking. Uit de vergelijking van de verschillende routes komt onder andere naar voren dat het gebruik van vacuüminzameling voor GFe-inzameling duurder is dan vrij vervalinzameling en dat de hogere kosten waarschijnlijk niet opwegen tegen de baten als het alleen wordt toegepast voor inzameling van voedselresten. Het lokaal ontwateren van de ingezamelde vermalen voedselresten in combinatie met een externe verwerking van het ontwaterde materiaal wordt gezien als een momenteel haalbare mogelijkheid voor het inzamelen van voedselresten. Inzameling- en verwerkingsroutes met voedselrestenvermalers scoorden hoger op het gebied van circulariteit dan conventionele methodes. Aangezien het een nieuw systeem is dat andere eisen stelt aan o.a. de gebruikers en gebouwen is een goede inpassing en informatievoorziening cruciaal voor een succesvolle implementatie.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina