Agri-food reststromen voor insectenvoeding

Reststroom van havermelkfabriek wordt voeding voor de zwarte soldaatvlieg

Het doel van dit project, dat plaatsvindt in het kader van Duurzaam Ondernemerschap Bedrijventerreinen, is om organische reststromen van agri-food bedrijven te identificeren die als voedsel kunnen dienen voor de zwarte soldaatvliegen van Protix. Protix is een producent van insecten met toepassingen in diervoeding, meststoffen, bodemverbeteraars en humane voeding. Het bedrijf is in 2009 opgericht en is een van de oudste insectenproducenten ter wereld. In 2019 is een fabriek in Bergen op Zoom geopend, wat de eerste full-scale ‘insectenfabriek’ ter wereld betreft en waarvoor Protix over eigen technologie en processen beschikt. Het bedrijf is op zoek naar nieuwe feedstock voor de voeding van haar insecten. Bij voorkeur komt deze feedstock van organische restromen van (nabijgelegen) agri-food bedrijven.

Dit project heeft geleid tot een contract tussen Protix en een havermelkfabriek, waardoor maandelijks 3.000 ton havervezels afkomstig van deze fabriek worden geconsumeerd door de zwarte soldaatvliegen van Protix. De havermelkfabriek produceert jaarlijks 120 miljoen liter havermelk. Voor de productie van havermelk wordt ruwe haver bewerkt met water waarna de vaste delen worden gescheiden van de natte delen. De vaste delen betreffen havervezels, die interessant zijn als insectenvoeding. Dagelijks worden circa 3 vrachtwagens aan havervezels naar Protix getransporteerd, als resultaat van dit project

Nieuwsgierig naar meer informatie? Bekijk hier een filmpje over het project.

Opdrachtgever

Status

Team

Afgerond

Wouter de Buck (contactpersoon)

Activiteiten:

LeAF heeft in dit project in eerste instantie een analyse gemaakt van organische reststromen die geschikt zijn voor de zwarte soldaatvlieg. Vervolgens is in overleg met Protix een lijst opgesteld van agri-food bedrijven die in potentie over organische reststromen beschikken die in aanmerking komen voor insectenvoeding voor Protix.

Op basis hiervan heeft LeAF 27 bedrijven benaderd. Hiervan hebben er 20 positief gereageerd op een eerste kennismaking. Met deze bedrijven hebben gesprekken plaatsgevonden, waarvan met enkele bedrijven meerdere gesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn de typen reststromen van de bedrijven bediscussieerd en zijn de criteria voorgelegd waaraan de reststromen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor Protix. Op basis van de gesprekken vielen er 15 bedrijven af die niet voldeden aan de vastgestelde criteria, en bleven er 5 over waarmee een potentiële match is. Uiteindelijk is het met één bedrijf tot een concrete samenwerking gekomen. Hiermee beschikt Protix voor een significant deel van de zwarte soldaatvliegen over geschikte voeding op basis van reststromen van een nabijgelegen agri-food bedrijf.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina