Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

 Begeleiding innovatieve afvalwaterpilots

WaterLab Flevoland faciliteert meerdere afvalwaterpilots. Deze pilots bieden leveranciers de kans om hun technologie onder praktijkomstandigheden te demonstreren, te monitoren, te testen en te verbeteren. Zo kunnen ze hun innovaties klaarmaken voor de laatste stap richting uitrol in Flevoland. LeAF verzorgt in 2022 de monitoring van deze pilots, en werkt nauw samen met de leveranciers om hun technologie te verbeteren.

In 2022 zijn er 4 pilotlocaties in Flevoland de deelnemen aan het WaterLab. Hierbij zijn drie verschillende leveranciers betrokken (Wetlantec, AkaNova en Rietland). Door deelname aan het WaterLab kunnen ze hun innovaties klaarmaken voor de laatste stap richting uitrol in Flevoland.

De scope van het WaterLab is gedurende het proces bijgesteld. Oorspronkelijk waren naast zuiveringsrendementen ook kansen voor veilig waterhergebruik, grondstofterugwinning, slimme sensoring, besparing van de watervraag en het verbeteren van de biodiversiteit en volksgezondheid van belang. Op dit moment ligt de nadruk op het monitoren van de effluentsamenstelling en de verwijderingsrendementen van de nazuiveringen voor verwijdering van microverontreinigingen.

Opdrachtgevers

Status

Team

WaterLab Flevoland: Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Almere.

Lopend

Tiemen nanninga (contactpersoon)
Judith Hulsman
Sanna Melita

Partners

AkaNova, Rietland, Wetlantec, Aqualysis

Activiteiten:

LeAF heeft voor elke pilotlocatie een monitoringsplan opgesteld. Grondslag hieraan liggen de doelstellingen van de desbetreffende pilot, die door de leverancier zijn geformuleerd. In het monitoringsplan staat beschreven waar en wanneer de monsters genomen zullen worden, welke analyses uitgevoerd worden, en hoe dit wordt gerapporteerd. Ook zijn de randvoorwaarden voor monitoring uitgewerkt.

Op basis van de monitoringsplannen, ontwikkelingen bij de technologie en nieuwe inzichten verzorgt LeAF 1 keer per maand de bemonstering van elke pilot. De analyses worden door Aqualysis, een gecertificeerd lab, uitgevoerd. LeAF verwerkt de analyseresultaten in beknopte rapportages. Op basis hiervan wordt samen met de leverancier gekeken naar hoe de werking van de technologieën verbeterd kan worden. Of waar oorzaken voor storingen en overschrijdingen liggen. Gedurende de monitoringsperiode zien we dat de systemen met de nodige aandacht en aanpassingen steeds beter gaan functioneren. De leveranciers en belanghebbenden in Flevoland hebben aangegeven de samenwerking met LeAF zeer te waarderen.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina