BlueCity Circulair Water

 Naar een circulaire (afval)waterketen in 2050 – BlueCity, Rotterdam

Alliantie Waterkracht werkt naar een circulaire (afval)waterketen in Rotterdam in 2050. Dit samenwerkingsverband bestaat de Gemeente Rotterdam, Gemeente Capelle aan den IJssel, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en drinkwaterbedrijf Evides. Als onderdeel hiervan vindt het project BlueCity Circulair Water plaats. Eén van de projecten waar Alliantie Waterkracht zich op richt is het BlueCity Circulair Water project in Rotterdam. BlueCity is een organisatie gevestigd op een onconventionele locatie, namelijk het voormalige zwembad Tropicana in Rotterdam. De organisatie biedt ruimte aan startups die werken aan vernieuwende concepten voor een circulaire stad. BlueCity wenst haar gebouw op een duurzame en circulaire wijze te renoveren, ook op het gebied van afvalwater. Daarom is in 2023 een decentrale afvalwaterzuiveringsinstallatie gerealiseerd door Semilla Sanitation en Nijhuis Industries.

Het doel van dit onderzoek is om de volgende twee vragen te beantwoorden:
– Wat is de impact van dit specifieke decentrale systeem op het huidige systeem?
– Wat zijn de technische en circulaire prestaties van het decentrale systeem?

Met de resultaten van het onderzoek vergaart Alliantie Waterkracht meer kennis over de transitie naar een circulaire waterketen in 2050. Het geeft een transparant beeld van de prestaties van het decentrale afvalwatersysteem ten opzichte van het huidige centrale systeem, en stelt Alliantie Waterkracht in staat om dit vertalen naar hun lange termijnvisie.

Opdrachtgever


Status

Team

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)
Waterschap Hollandse Delta (WSHD)

Uitvoering

Tiemen Nanninga (contactpersoon)
Marlies Bos

Activiteiten

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een verkenning van de potentiële impact van decentrale zuiveringsinstallaties op het huidig centraal ingerichte systeem door middel van o.a. workshops met de betrokken organisaties en experts op dit gebied. Het tweede deel richt zich op de circulaire prestaties van de installatie. Door middel van meten en monitoren worden hoeveelheden gewonnen grondstoffen (water, compost en meststoffen) inzichtelijk gemaakt en met monstername worden resultaten opgehaald over de kwaliteit van de grondstoffen. Deze gegevens worden afgezet tegen de inspanningen die geleverd worden. De uitkomsten worden vergeleken met de prestaties van een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie en met circulaire installaties van een vergelijkbare schaal.
Naast het beantwoorden van bovenstaande vragen denkt LeAF bovendien mee over de praktische inpassing en uitvoering van de pilot.

Benieuwd naar hoe de installatie er in de praktijk uitziet?

Bekijk hier een video van Jeugdjournaal, vanaf 10.40 min.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina