Afvalwaterpilots voor doelmatige zuivering in het buitengebied

 Begeleiding, opzet, aanleg en monitoring

In het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) is gewerkt aan een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Uniek aan dit project was dat de bewoners het trokken, en de gemeente financierder was. Binnen het thema water is ervaring opgedaan met een duurzamere en doelmatigere omgang met huishoudelijk afvalwater. Hiervoor is een tweetal waterpilots opgezet waarbij bewonersparticipatie, besparing van water, scheiding aan de bron en hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelden. Het uitgangspunt was dat de pilotresultaten toepasbaar moesten zijn op meer locaties.

Achtergrond van dit project was dat de gangbare oplossingen voor afvalwater in het buitengebied in Nederland (drukriolering en IBA’s) relatief duur waren in onderhoud. Daarbij kwam ook dat gemeente Lochem op den duur het drukriool moest gaan vervangen, tegen hoge kosten. Ook IBA-systemen bleken vaak kostbaar in onderhoud en beheer, en de werking vaak onvoldoende. De pilots zijn opgezet om praktijkervaringen met innovatieve technieken op te doen. Hiermee kon een een geïnformeerde keuze gemaakt worden voor verdere investeringen in een duurzamere en doelmatiger omgang met huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.

Opdrachtgever

Status

Team

Gemeente Lochem

Afgerond

Tiemen Nanninga (contactpersoon)
Jan Weijma

Partners

Projectgroep ADEL,
Bewoners Armhoede,

Activiteiten

LeAF is vanwege haar expertise op het gebied van waterzuivering en als onafhankelijk adviseur actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, realisatie en monitoring van de twee waterpilots. Onze werkzaamheden bestonden uit het informeren van gemeente en bewoners, het inventariseren van eisen, wensen en verwachtingen van bewoners, het maken van de ontwerpen, begeleiding bij uitvoering, opstarten en troubleshooten, en monitoring van de pilots. De meest innovatieve elementen van de pilots waren:

  • Bewonersparticipatie: bewoners hebben een sterke en bepalende stem gehad in de besluitvorming en uitvoering van de pilots, waardoor er een breed draagvlak was voor ingrijpende maatregelen; 
  • Compacte en eenvoudige zuivering van huishoudelijk afvalwater; 
  • Eén pilot had veel maatregelen ‘achter de deur’: scheiden aan de bron en andere toiletten;
  • De andere pilot behandelde het afvalwater zoals het op de erfgrens werd aangeleverd (gemengd);
  • Praktijkervaring met een ‘koude’ UASB-septic tank; 
  • Praktijkervaring met low-flush toiletten en langere rioollengtes; 

Naast veel praktijkinzichten is ook gebleken dat de innovatieve technologieën in de toekomst een duurzaam en doelmatig alternatief kunnen bieden voor riolering in het buitengebied, mits deze technologieën verder worden ontwikkeld. Verder is gebleken dat ingrijpende maatregelen bij bewoners mogelijk zijn (zelfs inpandig), mits er voldoende wordt geïnvesteerd in het laten ontstaan van draagvlak. Gehoord worden en invloed hebben zijn hierbij cruciaal.

Neem contact op met LeAF

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord over onze diensten en ervaringen.

Naar onze contactpagina