BlueCity Circulair Water

BlueCity Circulair Water

BlueCity Circulair Water  Naar een circulaire (afval)waterketen in 2050 – BlueCity, Rotterdam Alliantie Waterkracht werkt naar een circulaire (afval)waterketen in Rotterdam in 2050. Dit samenwerkingsverband bestaat de Gemeente Rotterdam, Gemeente Capelle aan den IJssel, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) en drinkwaterbedrijf Evides. Als onderdeel hiervan vindt het project BlueCity Circulair Water plaats. Eén van de projecten waar Alliantie Waterkracht zich op richt is het BlueCity Circulair Water project in Rotterdam. BlueCity is een organisatie gevestigd op een onconventionele locatie, namelijk het voormalige zwembad Tropicana in Rotterdam. De organisatie biedt ruimte

QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

QuickScan afvalwatersystemen voor City West, Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein is bezig met het herontwikkelen van stadsdeel City West, met de ambitie ‘duurzaamste binnenstad van Nederland’. LeAF heeft hiervoor 4 afvalwaterscenario’s opgesteld, berekend hoeveel water, nutriënten en energie teruggewonnen kan worden en kosteninschattingen gemaakt. Op basis van deze informatie heeft de gemeente besloten om een aantal scenario’s verder uit te werken.

Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

Bemonstering, analyse en rapportage pilots WaterLab Flevoland

WaterLab Flevoland faciliteert meerdere afvalwaterpilots. Deze pilots bieden leveranciers de kans om hun technologie onder praktijkomstandigheden te demonstreren, te monitoren, te testen en te verbeteren. Zo kunnen ze hun innovaties klaarmaken voor de laatste stap richting uitrol in Flevoland. LeAF verzorgt in 2022 de monitoring van deze pilots, en werkt nauw samen met de leveranciers om hun technologie te verbeteren.

Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

Innovatieve en circulaire afvalwaterpilots buitengebied

In het I-QUA-project zijn op 6 pilotlocaties innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologieën aangelegd, verspreid over het buitengebied in zuid Nederland en Vlaanderen. Technologieën die het milieu beschermen en terugwinnen van grondstoffen mogelijk maken. LeAF was nauw betrokken bij de ontwikkeling, begeleiding, aanleg en monitoring van verschillende pilots, en heeft de inhoudelijke eindrapportage verzorgd.

Afvalwaterpilots voor doelmatige zuivering in het buitengebied

Afvalwaterpilots voor doelmatige zuivering in het buitengebied

In het project ADEL (Armhoede Duurzaam Energie Landschap) is gewerkt aan een klimaatneutraal en duurzaam buurtschap Armhoede. Binnen het thema water is gezocht naar duurzamere en doelmatiger omgang met huishoudelijk afvalwater. Hiervoor zijn een aantal waterpilots opgezet waarbij bewonersparticipatie, besparing van waterverbruik, scheiding aan de bron en hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelden.